2021 Chương trình trực tuyến Tergar Châu Á
với ngài Yongey Mingyur Rinpoche

Bát Nhã Tâm Kinh và Kinh Kim Cương là hai trong số những kinh điển quan trọng nhất trong những giáo lý của Đức Phật về tính không.
Chúng ta sao chép, nghiên cứu và trì tụng những kinh điển này.
Nhưng chúng ta thực hành nó như thế nào?
Trong khóa học này chúng ta sẽ không chỉ “nghe kinh”.
Bậc thầy thiền định Mingyur Rinpoche sẽ đưa ra những chỉ dẫn cốt lõi về các thực hành về tính không trong Bát Nhã Tâm Kinh và Kinh Kim Cương.
Chúng tôi xin mời quý vị tham gia 2 khóa học này, dành thời gian cho cơ hội tuyệt vời để lắng nghe, suy ngẫm và thiền về những giáo lý thâm sâu này.

Tergar Châu Á

9/2-5 Cách Thực Hành Bát Nhã Tâm Kinh (Mở cho tất cả mọi người , Đăng ký mở vào ngày 21 tháng 8)
9/24-26 Cấp độ 3: Trí tuệ Tỉnh Giác (Đăng ký mở vào ngày 11 tháng 9)
10/1-3, 9-10 Tinh Yếu của Kinh Kim Cương (Mở cửa cho tất cả, không cần đăng ký)
10/15-17 Cấp độ 1: An Định Tâm (Đăng ký mở vào ngày 2 tháng 10)
10/29-31 Cấp độ 2: Mở rộng trái tim (Đăng ký mở vào ngày 16 tháng 10)
11/19-22 Path of Liberation level 3&4 (Registration opens on November 6)
12/17-20 Path of Liberation Preparatory Retreat (Registration starts on December 4)

 

Khoá tu trực tuyến Sống Một Đời Vui

Cấp độ 3: Trí tuệ Tỉnh Giác

24-26 tháng 9

TKhóa tu này chỉ dành cho những ai đã tham dự và hoàn thành các yêu cầu thực hành cho hai cấp độ đầu tiên của chương trình Sống Một Đời Vui.
*No Vietnamese translation available – Không có dịch sang Tiếng Việt

Cấp độ 1: An Định Tâm

15-17 tháng 10

Khóa tu này mở cho tất cả mọi người tham dự.

Cấp độ 2: Mở rộng trái tim

29-31 tháng 10

Khóa tu này chỉ dành cho những ai đã tham dự và hoàn thành các yêu cầu thực hành của Sống Một Đời Vui Cấp 1.
*No Vietnamese translation available – Không có dịch sang Tiếng Việt

 

 

Có dịch song song sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.

TÌM HIỂU THÊM

 

Các khóa tu học Phật pháp

Cách Thực Hành Bát Nhã Tâm Kinh

Ngày 2-5 tháng 9

Tinh Yếu của Kinh Kim Cương

1-3 và 9-10 tháng 10

 

Các khóa tu học này mở cho tất cả mọi người tham dự.

Có dịch song song sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.

TÌM HIỂU THÊM

 

Path of Liberation Online Retreat

*No Vietnamese translation available – Không có dịch sang Tiếng Việt

Path of Liberation Levels 3-4: Deepening Recognition

Nov 19-22

The retreat is open only to those who have already attended and completed the practice requirements for Path of Liberation Levels 1 and 2.

Path of Liberation Preparatory Retreat

Dec 17-20

Requirements for participation:

      • Option 1: To have attended all three Joy of Living levels — Calming the Mind (Level 1), Opening the Heart (Level 2), and Awakening Wisdom (Level 3) — and completed the associated practice requirements.
      • Option 2: To have completed the full preliminary practices of any Buddhism lineages (the 4 x 100,000 ngondro).
      • Option 3: To have had a daily meditation practice for at least five years and attended either group or solitary practice retreats for a total of at least thirty days, with 6+ hours of formal meditation practice per day, under the guidance of a Buddhist teacher. 

Real-time translation in multiple languages.

FIND OUT MORE

 

THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ

Đăng ký sẽ bắt đầu lúc 9:00 (giờ Việt Nam). Please find dates as follow:

Sống Một Đời Vui Cấp độ 3  11 – 23 tháng 9
Sống Một Đời Vui Cấp độ 1 2-14 tháng 10
Sống Một Đời Vui Cấp độ 2  16-28 tháng 10
Cách Thực hành Bát Nhã Tâm Kinh 21 tháng 8 – 1 tháng 9
Tinh yếu của Kinh Kim Cương Mở cho tất cả mọi người, không cần đăng ký
Path of Liberation Levels 3-4 Nov 6 – 18
Path of Liberation Preparatory Retreat Dec 4-16

 

Đăng ký sẽ đóng 1 ngày trước khi sự kiện diễn ra.

Nếu hủy đăng ký, khóa tu học sẽ không được chuyển nhượng và học phí sẽ không được hoàn trả.

 

BAN TỔ CHỨC KHÓA TU HỌC
Tổ chức Tergar Châu Á

 

CHỈ DẪN
Mọi thắc mắc về đăng ký sẽ được chuyển đến trang Học tập của bạn.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với chatbot ở phía bên tay phải của bạn.