โปรแกรมการสอนออนไลน์ของเทอร์การ์ เอเชีย 2021
โดยยงเก มิงจูร์ รินโปเช

หฤทัยสูตรและวัชรสูตรเป็นสองคัมภีร์ที่สำคัญที่สุดในบรรดาคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องศูนยตา
เราคัดลอกพระคัมภีร์ ศึกษา สวดท่อง
แต่เราจะปฏิบัติได้อย่างไร?
ครั้งนี้เราจะไม่เพียงแค่ “ฟังพระสูตร” เท่านั้น
ท่านมิงจูร์ รินโปเช ซึ่งเป็นครูผู้สอนภาวนาจะให้คำสอนเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติศูนยตาที่มีอยู่ในหฤทัยสูตรและวัชรสูตร
เราขอเชิญคุณเข้าร่วมโอกาสอันดีในการรับฟัง พิจารณา และภาวนากับคำสอนอันลึกซึ้งเหล่านี้

9/2-5 กันยายน วิธีการปฏิบัติหฤทัยสูตร (เปิดสำหรับทุกคน)
9/24-26 กันยายน ชีวิตที่เบิกบาน 3 ปัญญาตื่นรู้ (JOL3)
10/1-3, 9-10 ตุลาคม แก่นสำคัญของวัชรสูตร (เปิดสำหรับทุกคน)
10/15-17 ตุลาคม ชีวิตที่เบิกบาน 1 การทำจิตให้สงบ (JOL1)
10/29-31 ตุลาคม ชีวิตที่เบิกบาน 2 การทำจิตให้สงบ (JOL2)
11/19-22 พฤศจิกายน มรรคาแห่งการหลุดพ้น 3-4   (POL 3-4)
12/17-20 ธันวาคม งานภาวนาเตรียมพร้อมสู่มรรคาแห่งการหลุดพ้น (POL Preparatory Retreat)

งานอบรมนี้เปิดสำหรับทุกคนโปรแกรมการสอนออนไลน์ “ชีวิตที่เบิกบาน”

ระดับที่ 3: ปลุกปัญญาญาณ 

24-26 กันยายน

งานอบรมนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรมชีวิตที่เบิกบานใน 2 ระดับแรกเรียบร้อยแล้ว

ระดับที่ 1: การทำจิตให้สงบ

15-17 ตุลาคม 

งานอบรมนี้เปิดสำหรับทุกคน

ระดับที่ 2: เปิดหัวใจกรุณา

29-31 ตุลาคม

งานอบรมนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

 

แปลตามเวลาจริงในหลายภาษา

หาข้อมูลเพิ่มเติม

คอร์สธรรมะ

กันยายน วิธีการปฏิบัติหฤทัยสูตร

2-5 กันยายน

ตุลาคม แก่นสำคัญของวัชรสูตร

1-3, 9-10 ตุลาคม 

คอร์สนี้เปิดสำหรับทุกคน

 

แปลตามเวลาจริงในหลายภาษา

หาข้อมูลเพิ่มเติม

 


งานอบรมภาวนาออนไลน์ มรรคาแห่งการหลุดพ้น

มรรคาแห่งการหลุดพ้น 3-4: ความเข้าใจในระดับลึก

19-22 พฤศจิกายน

งานอบรมนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของมรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 1 และ 2 แล้วเท่านั้น

ธันวาคม งานภาวนาเตรียมพร้อมสู่มรรคาแห่งการหลุดพ้น (POL Preparatory Retreat)

17-20 ธันวาคม

งานอบรมนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 3 เรียบร้อยแล้ว

แปลตามเวลาจริงในหลายภาษา

หาข้อมูลเพิ่มเติม

 มูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน

ระดับที่ : เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น. ของวันแรก

ระดับที่ 3 11 – 23 กันยายน
ระดับที่ 1 2-14 ตุลาคม 
ระดับที่ 2 16-28 ตุลาคม 
กันยายน วิธีการปฏิบัติหฤทัยสูตร  21 สิงหาคม – 1 กันยายน
ตุลาคม แก่นสำคัญของวัชรสูตร เปิดสำหรับทุกคน
มรรคาแห่งการหลุดพ้น 3-4 6 – 18 พฤศจิกายน
ธันวาคม งานภาวนาเตรียมพร้อมสู่มรรคาแห่งการหลุดพ้น (POL Preparatory Retreat) 4-16 ธันวาคม

ปิดรับลงทะเบียนก่อนวันงาน 1 วัน 

หากยกเลิกการลงทะเบียน จะไม่สามารถโอนที่นั่งให้ผู้อื่นหรือรับเงินค่าลงทะเบียนคืนได้

ผู้จัดงานอบรมภาวนา
มูลนิธิเทอร์การ์ เอเชีย

 

สอบถามเพิ่มเติม
กรุณาส่งคำถามเรื่องงานอบรมไปที่  :  https://learning.tergarasia.org/