Select Page

Thailand

Tergar Thai
Tergar ThaiOctober 17
คอร์สออนไลน์ของเทอร์การ์ เอเชีย 2021|คอร์สชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1 วันที่ 1
บรรยายโดย ท่านมิงจูร์ รินโปเช เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

ชีวิตที่เบิกบานคืออะไร? ชีวิตที่เบิกบาน หมายถึง การใช้ชีวิตของเราอย่างเบิกบาน
แล้วเราสามารถใช้ชีวิตด้วยความเบิกบานได้อย่างไร? มี 2 สิ่งที่สำคัญตรงนี้
ประการแรก เราจำเป็นต้องค้นพบความดีภายในพื้นฐาน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้ของเรา และสำรวจว่า “เราคือใคร?”

ปัญหาคือ เรามักจะมองหาความสุขที่แท้จริงจากภายนอก เมื่อมองภายนอก เราอาจจะค้นพบความสุขชั่วคราว เราอาจมองหาความสุขจากความมั่งคั่ง ชื่อเสียง อำนาจ และสภาพแวดล้อม แต่ทั้งหมดเป็นสิ่งชั่วคราว แล้วความสุขของเราก็เป็นเหมือนตลาดหุ้น หรือเป็นดั่งคลื่นในมหาสมุทร

จริงๆ แล้ว เรามหัศจรรย์และเป็นอิสระตลอดเวลาอยู่แล้ว ความดีงามภายในพื้นฐานนั้นคือสิ่งที่เราเป็น คุณสมบัติอันน่าทึ่งอยู่ตรงนี้กับเรา ภายในเราทั้งหลาย เราต่างมีความดีงามภายในพื้นฐาน หรือสิ่งที่เราเรียกว่า ธรรมชาติอันตื่นรู้ภายในเราทุกคน แต่เราไม่ได้ตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้

ประการที่ 2 เราจำเป็นต้องผูกมิตรกับทุกสิ่งในฐานะเหตุแห่งสุขและการหลุดพ้น เราสามารถใช้วัตถุทั้งปวงเพื่อสำรวจคุณสมบัติภายในของเรา วัตถุเหล่านี้สามารถเป็นอุปสรรค ความทุกข์ อารมณ์ด้านลบ รูป เสียง กลิ่น และรส วัตถุทั้งหลายสามารถช่วยให้เราเชื่อมโยงกับคุณสมบัติภายใน และเปลี่ยนอุปสรรคเป็นโอกาส เปลี่ยนปัญหาเป็นทางออก

▍ ใกล้เกินไปจนเรามองไม่เห็น ง่ายเกินไปจนเราไม่เชื่อ

คอร์สชีวิตที่เบิกบานระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 3 สามารถช่วยให้เราตำหนักถึงคุณสมบัติภายใน 3 ประการซึ่งอยู่กับเราตลอด 24 ชั่วโมงใน 1 วัน นั่นคือ 1.ความรู้ตัว 2.ความเมตตาและความกรุณา 3.ปัญญาญาณ

คอร์สชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1 เกี่ยวกับความรู้ตัว และความรู้ตัวคืออะไรล่ะ?
ความรู้ตัว คือ การรับรู้ที่มีอยู่แล้วในตัวคุณ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณสมบัตินี้อยู่ใกล้เราเกินไป เราจึงมองไม่เห็น นอกจากนั้นยังง่ายเกินไปและยากที่จะเชื่อ

อาตมามีคำถามมาถามทุกคนว่า มีใครเห็นมือของอาตมาบ้าง?

เอาล่ะ ถ้าคุณเห็น โปรดตอบว่า "ใช่" [ตามแบบสำรวจ] 99% สามารถมองเห็น นั่นคือสติรู้ตัว

และอีกคำถามคือ มีกี่คนที่ได้ยินเสียง? [ท่านรินโปเชดีดนิ้ว] มีคน 100% ที่ได้ยิน นั่นคือสติรู้ตัว และวันนี้ไม่มีใครบอกว่าไม่ได้ยิน แม้บางคนจะพูดว่าเขาไม่ได้ยิน นั่นก็เป็นสติรู้ตัวเช่นกัน เพราะเขารับรู้ว่า "ไม่ได้ยิน" และนั่นคือสติรู้ตัว

การรับรู้นี้เป็นจิตของคุณเองโดยพื้นฐาน ถ้าไม่หมดสติไป คุณก็ยังมีจิตใช่ไหม? คุณไม่ใช่ก้อนหินและคุณมีสติรู้ตัว ด้วยจิตนี้ คุณสามารถเห็น ได้ยิน มีความคิดและอารมณ์ จิตจึงมีความสามารถในการเห็น ได้ยิน รู้สึก และคิด นั่นคือสติรู้ตัว และบางครั้งเราเรียกว่า ความกระจ่างใส หรือความประภัสสร

เมื่อเราเริ่มรู้วิธีที่จะอยู่กับจิตของเราเองแล้วเราจะเข้าใจ อันที่จริงแล้ว คุณสมบัติพื้นฐานของจิตนี้วิเศษมาก และสติรู้ตัวนี้ก็เป็นอิสระอย่างสิ้นเชิง สติรู้ตัวนั้นบริสุทธิ์ อยู่กับเราตลอดเวลาและปรากฏอยู่เสมอ ความรู้ตัวจะไม่ติดกับและเป็นอิสระอยู่เสมอ

▍ เชื่อมสัมพันธ์กับ “ท้องฟ้า” ที่บริสุทธิ์และเป็นอิสระผ่านการภาวนา

ในตัวอย่างแบบดั้งเดิม เราเปรียบคุณสมบัติพื้นฐานของสติรู้ตัวกับท้องฟ้า ทั้งความคิด อารมณ์ การรับรู้ การมองเห็น การได้ยิน การรับรสและกลิ่น ทั้งหมดนี้เรียกว่า เมฆบนท้องฟ้า

ปกติแล้ว สิ่งที่เราเห็นจะมีแต่ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และก็การรับรู้เท่านั้น ดวงตาเราใช้มองดู เราได้ยินเสียงจากหู จมูกเราได้กลิ่น ลิ้นเราลิ้มรส และร่างกายเรามีความรู้สึกสัมผัส เราไม่เห็นคุณสมบัติพื้นฐาน เห็นแต่เมฆ เราไม่เห็นท้องฟ้าซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน

จุดประสงค์ของคอร์สชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1 คือ เพื่อให้เราค่อยๆ เชื่อมต่อกับสติรู้ตัว ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกับท้องฟ้านั่นเอง

การภาวนาเกี่ยวกับอะไร? แก่นสารของการภาวนาคืออะไร? เหล่านี้เป็นมุมมองจากระดับสติปัญญา เมื่อเรารู้แล้วว่า แก่นสารของการภาวนาคือสติรู้ตัว เราจะนำมุมมองนั้นไปสู่ระดับประสบการณ์ได้อย่างไร? เราจำเป็นต้องทำสิ่งนี้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง ก็คือการภาวนานั่นเอง

----------

2021 Tergar Asia Online Course|Joy of Living 1 Session1 Excerpt

Speaker: Yongey Mingyur Rinpoche
Date: 15 Oct.,2021 pm7:30 (Hong-Kong /Taiwan/Beijing time)
Translator: Laura Qiu

What is “Joy of Living”? Joy of Living means living our life joyfully.
So how can we live our lives with joy? There are two important things here.
Firstly, we need to discover our basic innate goodness, which is our true nature, and to explore “Who we are?”.

The problem is that we are often looking for real happiness out there. When we look outside, we may find happiness temporarily. We may find happiness from wealth, fame, power, and the environment, but these are all temporary. Then our happiness becomes like the stock market, or it becomes like the waves of the ocean.

Actually, we are already wonderful and freedom is with us all the time. That basic innate goodness is who we are. All these wonderful qualities are right now with us, within all of us. We all have this basic innate goodness or what we call the enlightened nature within all of us but the problem is that we do not recognize this.

Secondly, we need to make everything our friend, as the cause of happiness and liberation. We can use all objects to explore our innate qualities. These objects can be obstacles, suffering, negative emotions, forms, sound, smell and taste. All these objects can help us link with our innate qualities and turn all obstacles into opportunities, turning problems into solutions.

▍ Too close and we do not see; too easy and we do not believe it.

Joy of Living level 1 to level 3 can help us recognize three innate qualities which are with us 24 hours a day. They are 1. awareness, 2. love and compassion, and 3. wisdom.

Joy of Living level 1 is about “Awareness”. So, what is awareness?
Awareness is the knowing, which is already there within you. However, since this quality is too close to us, we cannot see it. Also, it is too easy and therefore hard to believe.

I have some question for all of you: How many of you can see my hand?

Okay so you if you can see please say “yes”. [According to the poll], 99% of you can see. So, that is awareness.

And another question is, how many of you can hear the sound? [Rinpoche is snapping his fingers]. There are 100% of you who can hear, so that is awareness. And today nobody said that they cannot hear. Even if someone were to say that they cannot hear, that is also awareness because they are aware of “cannot hear”, and that is awareness.

This knowing is basically your own mind. If you are not unconscious you have mind, right? You are not a rock and you have consciousness. Through this mind, you can see, hear, have thoughts and emotions. So, the mind has the ability to see, hear, feel and think. That is awareness and sometimes we call it clarity or luminosity.

When we begin to know how to be with our own mind, we can then understand. Actually, the fundamental quality of this mind is wonderful, and this awareness is totally free. The awareness is pure, it is with us all the time and is always present. Awareness will never be trapped and it is always free.

▍ Through meditation, connect with the pure and free “sky”.

In a traditional example, we liken the fundamental quality of awareness to the sky. Our thoughts, emotions, perception, seeing things, hearing things, feeling taste and smell - all these are what we call clouds in the sky.

So normally what we see are only thoughts, emotions, feelings, and then the perceptions. From the eyes, we can see; from the ear, we hear sound; from the nose we smell; from the tongue, we taste and from the body, we have sensations. We do not see the fundamental qualities but only see the cloud. We do not see the sky, which is a foundational quality.

The purpose of Joy of Living level 1 is for us to gradually connect with the awareness itself, that is, to connect with the sky itself.

What is meditation about? What is the essence of meditation? These are views from the intellectual level. So now that we know that the essence of meditation is awareness, how can we bring that view into the experiential level? We need to do this through actual practice and that is meditation.
Tergar Thai
Tergar ThaiOctober 17
2021亞洲德噶線上課程|開心禪一階第一堂開示摘要

主講:詠給・明就仁波切
日期:2021年10月15日 晚上7:30(香港/台灣/北京時間)
翻譯:Laura Qiu


什麼是「開心禪」呢?「開心禪」就是喜悅地生活。

我們要如何能夠生活在喜悅當中呢?有兩件很重要的事情:

第一、發掘內在本具的良善,以及真實的自性,也就是去探索「我們是誰?」

當我們向外去尋找快樂時,你所找到的快樂都是短暫的,名利、權力、財富......這些快樂如同股票市場及海上的波浪一樣,總是起起伏伏。

而事實上我們一直都是完美和自由的,內在本具的自性與良善,以及證悟的特質,始終與我們同在,而真正的問題出在:我們並沒有認識出來。

第二、讓一切都成為我們的朋友、快樂及解脫的因。

我們可以運用一切對境,來發掘我們內在的特質。哪怕是障礙、痛苦、負面情緒,以及色、聲、香、味......等一切萬法,都能成為與內在本具特質連結的助緣,所有障礙都能轉化成機會,問題皆能轉為解決的方法。


▍ 太靠近所以看不見,太容易所以不相信

開心禪一到三階,能夠讓我們認出24小時都與你我同在的三個特質:

1.覺知 2.愛與慈悲 3.智慧

而開心禪一階的重點在「覺知」。什麼是覺知?

覺知就是這份知道和意識,同時也是自心。但是這個本具的特質與我們太靠近,所以我們看不見,因為太容易,所以很難相信。

現在問問大家,有多少人可以看到我的手?

有99%的同學都選擇「是」,而這樣的知道,就是「覺知」。
選擇看不到的,同樣也是「覺知」,因為「覺知」知道你能看到,也知道你看不到。

(仁波切彈指)大家能不能聽到任何的聲音?

有100%都選擇聽到,這就是「覺知」。
如果有人選擇聽不到,同樣也是「覺知」。你知道你聽不到,這就是覺知。

這樣的知道,就是你的心,你並非石頭,並且具有覺知 ; 透過你的心,可以看到、聽到、有著念頭和情緒,你可以感受、思考。因此「覺知」也稱為明性或明光。

當我們知道如何與自心同在時,就能明白:實際上,這種完美、本具的特質——覺知,一直以來都與我們同在,也始終是解脫的、清淨的、當下的,從來沒有被困住,永遠是自由的。


▍透過禪修,與清淨自由的「天空」連結

在傳統的比喻裡:覺知猶如天空,而念頭、情緒、感知、聽到、看到、聞到......這一切都如同天空中的雲朵。

但我們現在只看到念頭、情緒、感知,透過耳朵聽到聲音,透過鼻子聞到味道,透過身體產生觸覺......,我們看到的只是雲朵,而看不到天空本身、基礎的特質。

開心禪一階,主要就是讓我們慢慢與覺知連結,與天空本身連結。

什麼是「禪修」?「禪修的精髓」是什麼?這些見地都是在智識上的理解。當我們知道了「禪修的精髓」即是「覺知」後,要如何能夠將見地帶入經驗的層面呢?

這就要透過實際的練習,也就是禪修。


(2021年 亞洲德噶線上課程 明就仁波切「開心禪一階」課程第一天開示摘要)
Tergar Thai
Tergar ThaiOctober 16
คอร์สชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 2: เปิดหัวใจกรุณา
29-31 ตุลาคม
ชีวิตที่เบิกบาน (Joy of Living - JOL) เป็นเส้นทางการศึกษาและการปฏิบัติภาวนาที่ทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้ ในระดับที่ 2 ของชีวิตที่เบิกบาน ท่านมิงจูร์ รินโปเชจะสอนการภาวนากับความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งทำให้เราเปิดหัวใจต่อโลกรอบๆ ตัว และลดการติดยึดตัวตนอันเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์

* การอบรมภาวนานี้เปิดเฉพาะผู้ที่เคยเข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดในชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1 จบสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

คอร์สนี้มีล่ามแปลภาษาไทย เปิดให้ลงทะเบียน 16 ตุลาคมนี้!
กรุณาสมัครลงทะเบียนที่หน้า Learning page ก่อน และลงทะเบียนคอร์สที่นั่น ท่านสามารถทบทวนบทเรียนจากเทปบันทึกคำสอนคอร์ส “ชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 2” ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน
✦ลิงค์ลงทะเบียน: https://learning.tergarasia.org/
✧แนวทางการลงทะเบียน: https://cloud.tergarasia.org/s/eFKUKqFrLfSvojb
หากท่านมีคำถาม กรุณาติดต่อเพจ Tergar Thai
Tergar Thai
Tergar Thai
Tergar ThaiOctober 16
Tergar Thai
Tergar Thai
Tergar ThaiOctober 14
คอร์สวัชรสูตร โดยท่านยงเก มิงจูร์ รินโปเช
วันที่ห้า บรรยายเมื่อ 10 ตุลาคม 2564

#ศูนยตาภาวนา เป็นการปฏิบัติภาวนาที่ “รู้เพียงสิ่งเดียว หลุดพ้นทุกสิ่ง”

วันนี้เราจะมาปฏิบัติภาวนาด้วยกัน เป็นภาวนาที่ได้ชื่อว่า “รู้เพียงสิ่งเดียว หลุดพ้นทุกสิ่ง” นี่จึงเป็นคำตอบเพียงหนึ่งเดียวที่จะตอบและหลุดพ้นได้ทุกอย่าง

คุณอยากรู้ไหมว่าคำตอบเดียวที่แก้ได้ทุกสิ่งนี้คืออะไร? เรามาทำแบบสำรวจกันดีกว่า มีกี่คนที่อยากรู้ว่าคำตอบหนึ่งที่แก้ได้ทุกอย่างนี้คืออะไร?

(ผลสำรวจ) มีคน 97% ที่อยากรู้คำตอบนี้ อาตมาจะเฉลยให้ฟัง อันที่จริงแล้ว คำตอบไม่มี ก็เพราะว่าคำตอบไม่มีนี่เอง หรือ “ไม่มีคำตอบ” นั่นแหละคือคำตอบ

เรามาปฏิบัติภาวนาถึง “การไม่มีคำตอบ” กัน อะไรคือ “คำตอบไม่มี” มันคือศูนยตานั่นเอง

#ศูนยตา คือการเปลี่ยนแปรปัญหาให้เป็นปัญญาญาณอันนำไปสู่การหลุดพ้น

เราจะมาภาวนากันถึงปัญหาหรือความทุกข์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ และใช้มันเป็นเครื่องช่วยสำหรับการภาวนาเรื่อง “การไม่มีคำตอบ” ในช่วงที่เกิดโรคระบาดนี้ คุณบางคนอาจตกงาน หรือสูญเสียผู้เป็นที่รัก หรือจิตใจเกิดความขัดแย้งวุ่นวาย หรือเกิดปัญหาทางอารมณ์ เช่น เกิดความหวาดกลัว จิตตก รู้สึกอ้างว้าง รู้สึกเกลียด เกิดความอยาก เกิดความอิจฉา เป็นต้น ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตาม เราเอามาใช้ภาวนาได้หมด ใช้มันเป็นการภาวนาแบบ “ไม่มีคำตอบ” หรือศูนยตาภาวนา

แล้วทั้งหมดนี้ก็จะถูกแปรเปลี่ยนเป็นปัญญาญาณ มันจะกลายเป็นการหลุดพ้นได้หมด

#แนวทางและการปฏิบัติ “ศูนยตาภาวนา”

ขอให้นั่งหลังตรง ผ่อนคลาย แล้วพักให้สบายๆ ผ่อนคลายทั้งกายและจิต

ใช่แล้ว คุณมีร่างกายนี้ ร่างนี้เป็นแค่ร่างในฝัน หรือเป็นเหมือนเงาสะท้อนในกระจกเงาเท่านั้น

ไม่ใช่แค่ร่างกายของคุณอย่างเดียว แต่ความรู้สึกต่างๆ ที่อยู่ในร่างกาย น้ำหนัก ความรู้สึกมีน้ำหนัก ความรู้สึกร้อนหนาว ความรู้สึกผ่อนคลายหรือตึงเครียด ทั้งหมดนี้เป็นศูนยตาด้วยกันทั้งนั้น

ทีนี้ขอให้คิดถึงปัญหาสักอย่าง หรืออารมณ์กิเลส จะเป็นความโกรธ ความกลัว ความทรมาน หรือความรู้สึกสูญเสียใครบางคนไปก็ได้

อย่าเริ่มคิดถึงปัญหาหนักๆ ก่อน เพราะบางทีการเอาปัญหาหนักๆ มาภาวนาตอนเริ่มต้นจะทำให้ยาก

ทีนี้ให้ถามตัวเองว่า ปัญหาพวกนี้มีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่า? อันที่จริง มันไม่มี

ความโกรธคือศูนยตา “ตัวฉัน” คือศูนยตา คนหรือปัจจัยแวดล้อมที่เป็นปัญหาทำให้เราโกรธก็เป็นศูนยตาเหมือนกัน ก็เหมือนคนในฝันที่กำลังโกรธคนในฝันอีกคนหนึ่ง ทีนี้ความโกรธก็กลายเป็นปัญญาญาณหรือที่เราเรียกว่า “ปัญญาญาณดังกระจกเงา”

แล้วคุณก็พักจิตอยู่ในปัญญาญาณนั้น ถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้น มันจะกลายเป็นทางหลุดพ้น ถ้ามีอารมณ์เกิดขึ้น มันจะกลายเป็นปัญญาญาณ

ทีนี้ก็ให้พักจิตอย่างที่มันเป็น

ถ้าคุณรู้หรือได้ผ่านคอร์สชีวิตเบิกบาน (Joy of Living) มาแล้ว คุณก็แค่พักอยู่ในความรู้ตัวอันเปิดกว้าง ถ้ายังไม่รู้จัก ก็แค่พักจิตเฉยๆ อยู่กับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในจิตขณะนั้น และก็อยู่ในสภาวะนั้น

จะเป็นศูนยตา ไม่เป็นศูนยตา ก็ไม่เป็นไร

แค่พักอยู่เฉยๆ

----------

Diamond Sutra by Venerable Yongey Mingyur Rinpoche on 10 Oct 2021
Day 5 English Transcript Excerpt

# “Knowing One Liberates All” meditation is the meditation of emptiness!

Today we will do a meditation together. This is called the “Knowing one liberates all” meditation. So, there is just one solution that will answer and liberate everything.

Do you want to know this one solution that can fix everything? Let us do a “Yes and No” poll question. How many of you want to know this one solution for everything?

(Poll results) There are 97% of you who want to know this solution. I will tell you the solution. Actually, there are no solutions. It is because there are no solutions or “non-solution”, then there is solution.

So let us meditate on “no solutions”. What is “no solutions”? It is emptiness.

# Emptiness: transforming problems into liberating wisdom

We will meditate on the problems or suffering that you are facing and use that as support for the “non-solution” meditation. Because of the pandemic, maybe some of you have lost your job, or lost your loved ones, or there are conflicts inside, or emotional problems: like feeling panic, depressed, lonely, hatred, desire, jealousy etc. Whatever problems are there, we can meditate on them, to use them for the “non-solution” meditation, or emptiness meditation.

And then all these will transform into wisdom, all these will become liberation.

# “Emptiness Meditation” guidance and practice

Please keep your spine loosely straight, and then rest, relaxing your mind and body.

And yes, you have this body; this body is just like a dream body or simply like a reflection in the mirror.

Not just your body, but the feelings that are in the body, the gravity, the feeling of gravity, the feeling of hot and cold, the feeling of being relaxed or tight, all are emptiness too.

Now think of a problem, or negative emotions, maybe anger, fear, suffering, or losing somebody.

Don't think about the big problem first because sometimes it's difficult to meditate at the beginning with big problems.

Now ask yourself a question: Do these problems truly exist? Actually, no.

The anger is emptiness. "Me" is emptiness. The difficult person or the environment that is causing this anger is also emptiness. Just like a dream person who is angry at another dream person. Now anger becomes wisdom or what we call “mirror-like wisdom”.

And then rest your mind with the wisdom. If there is suffering, it has become liberation. If there is emotion, it has become wisdom.

Now rest your mind as it is.

If you know or have joined the Joy of Living, you can just rest in Open Awareness. If not, just rest your mind, be with whatever comes in your mind and just be with it.

Emptiness, not emptiness, doesn't matter.

Just be.

Resources

Latest

Programs

Latest

Asia Events

Latest