Select Page

Thailand

Tergar Thai
Tergar ThaiAugust 12
เมื่อความกรุณาตื่นขึ้นในหัวใจของคุณ คุณจะซื่อสัตย์กับตัวเองได้มากขึ้น

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช

When compassion awakens in your heart, you’re able to be more honest with yourself.

– Mingyur Rinpoche
Tergar Thai
Tergar ThaiAugust 11
การภาวนาแท้จริงแล้วคือ การฝึกอันเรียบง่ายที่สุดในการวางจิตปัจจุบันอยู่กับสภาวะตามธรรมชาติ และปล่อยให้ตัวคุณอยู่อย่างง่ายๆ และชัดเจนกับสิ่งใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความรู้สึก หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้น

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช

Meditation is actually a very simple exercise in resting in the natural state of your present mind, and allowing yourself to be simply and clearly present to whatever thoughts, sensations, or emotions occur.

– Mingyur Rinpoche
Tergar Thai
Tergar ThaiAugust 9
ในทุกขณะจิต คุณสามารถเลือกที่จะเดินตามโซ่ตรวนของความคิด อารมณ์ และความรู้สึก ที่ตอกย้ำการรับรู้ว่า ตัวเองเปราะบางและมีขีดจำกัด หรือเลือกที่จะระลึกว่าธรรมชาติที่แท้ของคุณนั้นบริสุทธิ์ ปราศจากเงื่อนไข และไม่อาจถูกทำร้ายได้ คุณสามารถอยู่อย่างคนหลับใหลในอวิชชาความไม่รู้ หรือจะระลึกได้ว่าคุณตื่นอยู่ และได้ตื่นรู้อยู่เสมอมา ไม่ว่าจะเลือกทางไหน คุณก็ยังคงสำแดงธรรมชาติอันไร้ขอบเขตของการดำรงอยู่อันแท้จริง ทั้งความไม่รู้ ความเปราะบาง ความกลัว ความโกรธ และความอยาก ล้วนเป็นการแสดงออกของศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดแห่งธรรมชาติพุทธะของคุณ ไม่มีอะไรถูกหรือผิดกับการเลือกเหล่านั้น ผลของการปฏิบัติธรรมเป็นเพียงการตระหนักว่า สิ่งเหล่านี้และกิเลสทั้งมวลหาใช่สิ่งอื่นใด นอกจากเป็นทางเลือกสำหรับเรา เพราะธรรมชาติแท้ของเรานั้นไร้ขอบเขต

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “ชีวิตที่เบิกบาน: ไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข”

At any given moment, you can choose to follow the chain of thoughts, emotions, and sensations that reinforce a perception of yourself as vulnerable and limited, or to remember that your true nature is pure, unconditioned, and incapable of being harmed. You can remain in the sleep of ignorance, or remember that you are and always have been awake. Either way, you’re still expressing the unlimited nature of your true being. Ignorance, vulnerability, fear, anger, and desire are expressions of the infinite potential of your buddha nature. There’s nothing inherently wrong or right with making such choices. The fruit of buddhist practice is simply the recognition that these and other mental afflictions are nothing more or less than choices available to us because our real nature is infinite in scope

– Mingyur Rinpoche
from the book "The Joy of Living: Unlocking the Secret and Science of Happiness"
Tergar Thai
Tergar ThaiAugust 8
เมื่อข้าพเจ้าเริ่มประจักษ์ถึงความว่างและภาวะกระจ่างของจิต ชีวิตของข้าพเจ้าก็เต็มเปี่ยมมั่งคั่งและคมชัดขึ้นอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน เมื่อข้าพเจ้าปล่อยวางความคิดว่าสิ่งต่างๆ ควรเป็นเช่นไร ข้าพเจ้าก็เป็นอิสระที่จะตอบสนองต่อประสบการณ์อย่างที่มันเป็น และอย่างที่ข้าพเจ้าเป็น ณ ตรงนั้น ณ เวลานั้น

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “ชีวิตที่เบิกบาน: ไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข”

When I began to recognize the emptiness and clarity of my own mind, my life became richer and more vivid in ways I never could have imagined. Once I shed my ideas about how things should be, I became free to respond to my experience exactly as it was and exactly as I was, right there, right then.

– Mingyur Rinpoche
from the book "The Joy of Living: Unlocking the Secret and Science of Happiness"
Tergar Thai
Tergar ThaiAugust 7
📕 หนังสือ "ชีวิตที่เบิกบาน: ไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข" หนังสือของท่านมิงจูร์ รินโปเช ที่แปลเป็นภาษาไทยเล่มแรก

“The Joy of Living: Unlocking the Secret and Science of Happiness” The First Mingyur Rinpoche’s Book in Thai Language.

Resources

Latest

Programs

Latest

Asia Events

Latest

Rinpoche’s Schedule

<< Aug 2020 >>
SMTWTFS
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5