Thailand

Tergar Thai
Tergar ThaiMarch 30
ท่านมินจูร์ รินโปเชเปิดวิหารใหม่ ณ โรงเรียนเทอร์การ์ โอเซล ลิง ซึ่งตั้งอยู่ที่สิตไพละ เมืองกาฐมาณฑุ ที่นี่เป็นโรงเรียนประจำซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร มีนักเรียนประจำ 52 คน อายุระหว่าง 5 - 13 ปี ครู 7 คน และผู้บริหาร 3 คน

โครงการโรงเรียนเทอร์การ์เป็นโครงการแรกที่นำหลักการและแนวปฏิบัติทางพุทธทิเบตแบบดั้งเดิมมาใช้ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบร่วมสมัย โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศผู้มีประสบการณ์มากมาย โรงเรียนนี้มีการสอนสามภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ทิเบต และเนปาล

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.yongeyfoundation.org/osel-ling-project

----------

Mingyur Rinpoche opens a new shrine at Tergar Osel Ling School, located in Sitapaila, Kathmandu. It is a non-profit boarding school, home to 52 students between the ages of 5 - 13, as well as 7 teachers, and 3 administrators.

The Tergar Schools project is the first of its kind, weaving together traditional Tibetan Buddhist principles and practices with contemporary approaches to learning. The project is supported by an international advisory board with a wealth of experience. The trilingual school is inclusive of English, Tibetan, and Nepali.

Learn more https://www.yongeyfoundation.org/osel-ling-project
Tergar Thai
Tergar ThaiMarch 27
พระสงฆ์ทุกรูปของวัดเทอร์การ์ โอเซลลิง อ่านกันจูร์ (พระไตรปิฎกอันล้ำค่าจากพระพุทธพจน์ที่แปลเป็นภาษาทิเบต) ในวันที่ 23-27 มีนาคม 2566 เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการสอนพุทธศาสนา และเพื่อจุดประสงค์พิเศษในการขจัดอุปสรรคทางกายของท่านเกนติง ไต ซิตู รินโปเช พระผู้ปกป้องคุ้มครองชีวิตในภพนี้และภพหน้าของเรา รวมถึงการขจัดอุปสรรคภายนอก ภายใน และระดับลับ ตลอดจนเหตุปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยต่างๆ ของวัดเทอร์การ์ โอเซลลิง คุณอาจร่วมปฏิบัติภาวนาและอุทิศบุญกุศลไปพร้อมๆ กันด้วยก็ได้

All the sangha members of Tergar Oselling reading of Kangyur (the precious Tibetan Canon of the translated words of the Buddha) on 2023 Mar. 23rd- 27th. For the general benefit of the Buddhist teaching, and for the special purpose to eliminate the physical obstacles of Kenting Tai Situ Rinpoche - the protector of this and all future lives of us, as well as to eliminate the outer, inner and secret obstacles and unfavorable conditions of Tergar Osel Ling.You may also choose to do your own practice and dedication at the same time.
Tergar Thai
Tergar ThaiMarch 26
ชีวิตคือการแสดงที่น่าอัศจรรย์ของแสงและรูป เป็นมงคลไพศาลไร้ที่สิ้นสุดดุจจักรวาลที่ชวนเชิญให้เราเปิดใจ ให้รู้จักรักอย่างเต็มเปี่ยม รักไปจนสุดปลายฝันที่ไม่มีวันจบสิ้น

ฉันกลับมาทำไม? ความรู้สึกไหนกันที่นำพาฉันมาสู่ชีวิตนี้?

ภาระหน้าที่ของฉันที่จะต้องสอนธรรมะขณะยังอยู่ในกายเนื้อยังไม่เสร็จสิ้น สัจจะที่ให้ไว้ว่าจะสงเคราะห์สรรพสัตว์มีอานุภาพละเอียดที่ค่อยๆ เบนทิศทางฉันไม่ให้จากไป การทำงานของระบบประสาทเริ่มค่อยๆ คืนมา และอาการอัมพาตที่แขนขาและอวัยวะต่างๆ เริ่มคลี่คลาย

สภาวะความว่างอันกระจ่างหมดจด ซึ่งมีกำลังแรงและดำรงอยู่เป็นเวลานาน อีกทั้งไพศาลไร้ขอบเขต ได้เปิดเผยธรรมชาติแห่งความรักที่ไม่มีประมาณให้รินหลั่งออกมา ณ จุดนี้เอง แรงขับเคลื่อนจากการที่ถูกอำนาจกรรมในอดีตดึงให้กลับมามีชีวิตใหม่ ก็เข้าไปรวมตัวกับความมุ่งมาดปรารถนาในปัจจุบันที่จะกลับมา เพื่อใช้ร่างกายนี้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างดีที่สุด ฉันยอมรับอย่างไม่ต้องอาศัยถ้อยคำและความคิดว่า ฉันถูกดึงกลับมาเพื่อที่จะได้กระทำภารกิจแห่งชีวิตนี้ต่อไป คลับคล้ายคลับคลาว่า คนที่ชื่อมินจูร์ รินโปเชปรารถนาจะมีส่วนในโลกนี้ และทำภารกิจการสอนธรรมะของฉันให้สำเร็จลุล่วง ด้วยความรักและความกรุณา เมื่อความปรารถนานี้มีกำลังแรงยิ่งขึ้น จิตและสำนึกรู้ของฉันก็ค่อยๆ เข้าไปเชื่อมต่อกับร่างกาย

– ท่านมินจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “รักโลก”

----------

All of life is a magic display of light and form, a universe of infinite blessings that invites us to turn our hearts inside out, and to love completely, to love until the inexhaustible end of dreams.

Why have I come back? What was the feeling that reoriented me to this life?

My teaching mission in this physical body had not yet run its course. Some subtle movement of my vow to help all beings had gradually steered me away from leaving. I slowly reentered my functional sensory system, and the paralysis that had enveloped my limbs and organs began to release its grip.

The intense and prolonged experience of absolute luminous emptiness, vast and unrestricted, uncover a natural spring of boundless love. At this point, the motion of being brought back by karmic forces from the past merged with a present-moment aspiration to return and be of benefit to others as best as I could in this body. With an acknowledgement that had no words or concepts, I saw that I was drawn to continue my life’s work. Some recognition of the one called Mingyur Rinpoche wished to both participate in this world and fulfill my teaching mission with compassion and love. As this aspiration became stronger, my conscious mind slowly reconnected to my body.

– Mingyur Rinpoche
from the book “In Love with the World”
Tergar Thai
Tergar ThaiMarch 25
"การภาวนาแท้จริงแล้วคืออะไร?"
โดยท่านยงเก มินจูร์ รินโปเช

หัวข้อการสอนในสัปดาห์สุดท้ายนี้
เสาร์ที่ 25 : การภาวนาและการศึกษา
อาทิตย์ที่ 26 : คำศัพท์สำหรับผู้ปฏิบัติภาวนา

"What Meditation Really Is?"
by Yongey Mingyur Rinpoche

Topics for this weekend
Sat 25 : Meditation and Education
Sun 26 : Some Words for the Practitioner
Tergar Thai
Tergar ThaiMarch 23
ประกาศตารางเวลา
การสอนของท่านมินจูร์ รินโปเช ในทวีปเอเชีย ปี 2566

เรียนกัลยาณมิตรทุกท่าน

เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ท่านรินโปเชจะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปีนี้เพื่อมอบคำสอน ทำเครื่องหมายบนปฏิทินไว้ และร่วมรับคำสอนอันล้ำค่าเหล่านี้

นี่เป็นกำหนดการของงานกิจกรรม ณ ตอนนี้ เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้จัดโดยชุมชนต่างๆ ในเอเชีย โปรดติดตามประกาศของทีมผู้จัดในช่วงใกล้วันจัดงานสำหรับข้อมูลที่เป็นรายละเอียดและคำแนะนำในการลงทะเบียน

โปรดทราบว่าบางกิจกรรมมีข้อกำหนดเบื้องต้นในการเข้าร่วมที่เข้มงวด

ทั้งหมดนี้เป็นงานกิจกรรมที่ท่านรินโปเชจะมาสอนด้วยตนเอง (เว้นแต่จะระบุไว้ว่าเป็นอย่างอื่น)

ท่านรินโปเชจะสอนเป็นภาษาอังกฤษและมีการแปลเป็นภาษาต่างๆ รายละเอียดจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

• เทอร์การ์ โอเซลลิง, ประเทศเนปาล

รีทรีทประจำปีของเทอร์การ์ เอเชีย: เรื่องบาร์โดทั้งหก
3-6 สิงหาคม 2566

ทีมผู้จัดงาน: เทอร์การ์ เอเชีย
https://www.tergarasia.org/
https://www.facebook.com/TergarAsia/

• ฮ่องกง

มรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 1-2 *
16-20 สิงหาคม 2566

มนตราภิเษกพระตาราขาว
19 สิงหาคม 2566

การบรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 1 เรื่องโอเคกับ "การไม่โอเค"
20 สิงหาคม 2566

การบรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 2 (หัวข้อจะประกาศต่อไป)
21 สิงหาคม 2566

ทีมผู้จัด: เทอร์การ์ ฮ่องกง
https://www.facebook.com/tergarhongkong/

• ไต้หวัน

พิธีเปิดศูนย์ใหม่ และพิธีบูชาพระตารา 21 ปาง
23 สิงหาคม 2566

การบรรยายสาธารณะ: เรื่องลงทุนกับความมั่งคั่งภายใน ใช้ชีวิตด้วยความพอใจอย่างล้นเหลือ
23 สิงหาคม 2566

มรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 1-2 *
24-27 สิงหาคม 2566

มนตราภิเษกพระตาราขาว และการรับสรณะ
24 สิงหาคม 2566

ชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1
28-29 สิงหาคม 2566

งานบรรยายสาธารณะ: เรื่องการฝึกจิต 7 ประการ
30 สิงหาคม 2566

ทีมจัดงาน: เทอร์การ์ ไต้หวัน
https://www.tergar.org.tw/
https://www.facebook.com/tergartaiwan/

• เกาหลี

ชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 3 *
1-2 กันยายน 2566

ชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1-2
3-6 กันยายน 2566

ทีมจัดงาน: เทอร์การ์ เกาหลี
오픈채팅방 링크: http://bit.ly/tergarkorea

• ญี่ปุ่น

ภาวนาทุกที่ทุกเวลา
16-17 กันยายน 2566

การบรรยายสาธารณะ (หัวข้อจะประกาศต่อไป)
18 กันยายน 2566

แนะนำมหามุทรา
18-19 กันยายน 2566

ทีมจัดงาน: เทอร์การ์ ญี่ปุ่น
https://peraichi.com/landing_pages/view/tergar-japan

• ไทย

ชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1-2
การบรรยายสาธารณะ (หัวข้อจะประกาศต่อไป)

21-25 กันยายน 2566 (วันที่จัดงานจริงของทั้งสองงานจะประกาศในภายหลัง)

ทีมจัดงาน: เทอร์การ์ ไทย
https://www.facebook.com/tergar.thai

• อินโดนีเซีย

มรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 1-2 *
25-28 พฤศจิกายน 2566

การบรรยายสาธารณะ (หัวข้อจะประกาศต่อไป)
29 พฤศจิกายน 2566

ทีมจัดงาน: เทอร์การ์ อินโดนีเซีย
https://www.facebook.com/TergarIndonesia/

• ออสเตรเลีย

โปรแกรมจะประกาศต่อไป
1-7 ธันวาคม 2566

• สิงคโปร์

มรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 1-2 *
12-15 ธันวาคม 2566

มนตราภิเษกพระตาราขาว
15 ธันวาคม 2566

การบรรยายสาธารณะ (หัวข้อจะประกาศต่อไป)
16 หรือ 17 ธันวาคม

ทีมจัดงาน: เทอร์การ์ สิงคโปร์
https://www.facebook.com/tergar.singapore

• มาเลเซีย

การบรรยายสาธารณะ (หัวข้อจะประกาศต่อไป)
23 ธันวาคม 2566

มรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 1-2 *
23-26 ธันวาคม 2566

ชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1
27-28 ธันวาคม 2566

ทีมผู้จัดงาน: เทอร์การ์ มาเลเซีย
https://www.facebook.com/tergarmalaysia

* งานกิจกรรมนี้มีข้อกำหนดเบื้องต้นในการเข้าร่วม

----------

Save the date!
Mingyur Rinpoche’s teachings in Asia in 2023

Dear friends,

We are delighted to announce that Rinpoche will travel to many places in the Asia-Pacific region this year to give teachings. Do mark your calendar and join us for these precious teachings.

Here is the schedule of events as of now. As these events are organized by different communities in Asia, please look out for the organizing team’s announcement nearer to the event date for detailed information and instructions on how to register.

Please note that some events have strict prerequisites.

Unless otherwise indicated, these are all in-person events.

Rinpoche will teach in English with translation into different languages. Details will be announced later.

• Tergar Osel Ling, Nepal

Tergar Asia annual retreat: The Six Bardos
August 3-6, 2023

Organising team: Tergar Asia
https://www.tergarasia.org/
https://www.facebook.com/TergarAsia/

• Hong Kong

Path of Liberation Levels 1-2 *
August 16-20, 2023

White Tara Empowerment
August 19, 2023

Public teaching: OK with “Not OK”
August 20, 2023

Public teaching II (topic to be announced)
August 21, 2023

Organising team: Tergar Hong Kong
https://www.facebook.com/tergarhongkong/

• Taiwan

Inauguration of new centre and 21 Tara puja
August 23, 2023

Public teaching: Invest in Inner Wealth, Live in Abundant Contentment
August 23, 2023

Path of Liberation Levels 1-2 *
August 24-27, 2023

White Tara Empowerment and Refuge
August 24, 2023

Joy of Living Level 1
August 28-29, 2023

Public teaching: The Seven Points of Mind Training
August 30, 2023

Organising team: Tergar Taiwan
https://www.tergar.org.tw/
https://www.facebook.com/tergartaiwan/

• Korea

Joy of Living Level 3 *
September 1-2, 2023

Joy of Living Levels 1-2
September 3-6, 2023

Organising team: Tergar Korea
오픈채팅방 링크: http://bit.ly/tergarkorea

• Japan

Anytime, Anywhere Meditation
September 16-17, 2023

Public teaching (topic to be announced)
September 18, 2023

Introduction to Mahamudra
September 18-19, 2023

Organising team: Tergar Japan
https://peraichi.com/landing_pages/view/tergar-japan


• Thailand

Joy of Living Levels 1-2
Public teaching (topic to be announced)

September 21-25, 2023 (actual dates of the two events to be announced later)

Organising team: Tergar Thai
https://www.facebook.com/tergar.thai

• Indonesia

Path of Liberation Levels 1-2 *
November 25-28, 2023

Public teaching (topic to be announced)
November 29, 2023

Organising team: Tergar Indonesia
https://www.facebook.com/TergarIndonesia/

• Australia

Program to be announced
December 1-7, 2023

• Singapore

Path of Liberation Levels 1-2 *
December 12-15, 2023

White Tara Empowerment
December 15, 2023

Public teaching (topic to be announced)
December 16 or 17

Organising team: Tergar Singapore
https://www.facebook.com/tergar.singapore

• Malaysia

Public teaching (topic to be announced)
December 23, 2023

Path of Liberation Levels 1-2
December 23-26, 2023

Joy of Living Levels 1
December 27-28, 2023

Organising team: Tergar Malaysia
https://www.facebook.com/tergarmalaysia

* This event has prerequisites

Resources

Latest

Programs

Latest

Asia Events

Latest