Select Page

泰國

Tergar Thai
Tergar Thai八月 14
ท่านยงเก มิงจูร์ รินโปเช บรรยายเรื่องชีวิตและคำสอนของท่านคุรุปัทมสมภพ
Tergar Thai
Words of my perfect teacher
Yongey Mingyur Rinpoche on the Life and Teachings of Guru Padmasambhava.
Tergar Thai
Tergar Thai八月 13
โปรแกรมการสอนออนไลน์ของเทอร์การ์ เอเชีย 2020
โดยยงเก มิงจูร์ รินโปเช

คอร์สชีวิตที่เบิกบาน – สอนออนไลน์โดยท่านมิงจูร์ รินโปเช

ระดับที่ 1: การทำจิตให้สงบ (23-25 ตุลาคม 2563)
ระดับที่ 2: เปิดหัวใจกรุณา (13-15 พฤศจิกายน 2563)
ระดับที่ 3: ปลุกปัญญาญาณ (18-20 กันยายน 2563)

เริ่มลงทะเบียนในวันที่ 23 สิงหาคม 2563

Tergar Asia's Online Teaching Programme 2020
with Yongey Mingyur Rinpoche

Joy of Living - Online Teaching by Yongey Mingyur Rinpoche

Level 1: Calming the Mind (October 23-25, 2020)
Level 2: Opening the Heart (November 13-15, 2020)
Level 3: Awakening Wisdom (September 18-20, 2020)

Registration starts on August 23, 2020.
Tergar Thai
Tergar Thai八月 12
เมื่อความกรุณาตื่นขึ้นในหัวใจของคุณ คุณจะซื่อสัตย์กับตัวเองได้มากขึ้น

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช

When compassion awakens in your heart, you’re able to be more honest with yourself.

– Mingyur Rinpoche
Tergar Thai
Tergar Thai八月 11
การภาวนาแท้จริงแล้วคือ การฝึกอันเรียบง่ายที่สุดในการวางจิตปัจจุบันอยู่กับสภาวะตามธรรมชาติ และปล่อยให้ตัวคุณอยู่อย่างง่ายๆ และชัดเจนกับสิ่งใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความรู้สึก หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้น

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช

Meditation is actually a very simple exercise in resting in the natural state of your present mind, and allowing yourself to be simply and clearly present to whatever thoughts, sensations, or emotions occur.

– Mingyur Rinpoche
Tergar Thai
Tergar Thai八月 9
ในทุกขณะจิต คุณสามารถเลือกที่จะเดินตามโซ่ตรวนของความคิด อารมณ์ และความรู้สึก ที่ตอกย้ำการรับรู้ว่า ตัวเองเปราะบางและมีขีดจำกัด หรือเลือกที่จะระลึกว่าธรรมชาติที่แท้ของคุณนั้นบริสุทธิ์ ปราศจากเงื่อนไข และไม่อาจถูกทำร้ายได้ คุณสามารถอยู่อย่างคนหลับใหลในอวิชชาความไม่รู้ หรือจะระลึกได้ว่าคุณตื่นอยู่ และได้ตื่นรู้อยู่เสมอมา ไม่ว่าจะเลือกทางไหน คุณก็ยังคงสำแดงธรรมชาติอันไร้ขอบเขตของการดำรงอยู่อันแท้จริง ทั้งความไม่รู้ ความเปราะบาง ความกลัว ความโกรธ และความอยาก ล้วนเป็นการแสดงออกของศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดแห่งธรรมชาติพุทธะของคุณ ไม่มีอะไรถูกหรือผิดกับการเลือกเหล่านั้น ผลของการปฏิบัติธรรมเป็นเพียงการตระหนักว่า สิ่งเหล่านี้และกิเลสทั้งมวลหาใช่สิ่งอื่นใด นอกจากเป็นทางเลือกสำหรับเรา เพราะธรรมชาติแท้ของเรานั้นไร้ขอบเขต

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “ชีวิตที่เบิกบาน: ไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข”

At any given moment, you can choose to follow the chain of thoughts, emotions, and sensations that reinforce a perception of yourself as vulnerable and limited, or to remember that your true nature is pure, unconditioned, and incapable of being harmed. You can remain in the sleep of ignorance, or remember that you are and always have been awake. Either way, you’re still expressing the unlimited nature of your true being. Ignorance, vulnerability, fear, anger, and desire are expressions of the infinite potential of your buddha nature. There’s nothing inherently wrong or right with making such choices. The fruit of buddhist practice is simply the recognition that these and other mental afflictions are nothing more or less than choices available to us because our real nature is infinite in scope

– Mingyur Rinpoche
from the book "The Joy of Living: Unlocking the Secret and Science of Happiness"

資源

最新

課程

最新

亞洲活動

最新

仁波切行事曆

<< 八月 2020 >>
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5