Select Page

泰國

Tergar Thai
Tergar Thai22 10 月
การภาวนากับรูปเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ที่จริงเราทำอยู่แล้วทุกวันโดยไม่รู้ตัว ทุกครั้งที่เราจ้องจอคอมพิวเตอร์ หรือดูไฟจราจร เวลาที่เรายกเอากระบวนการที่ไม่รู้ตัวนี้ขึ้นมาอยู่ในระดับของการระลึกรู้ ตั้งใจกำหนดเบาๆ ที่วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง จิตจะสงบสุข เปิดกว้าง และผ่อนคลาย

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช

Form meditation is actually very simple. In fact, we practice it unconsciously every day whenever we stare at a computer screen or watch a traffic light. When we lift this unconscious process to the level of active awareness, deliberately resting our attention upon a specific object, the mind becomes very peaceful, very open, and very relaxed.

– Mingyur Rinpoche
Tergar Thai
Tergar Thai21 10 月
ขอเชิญรับฟังคำสอนเรื่องบาร์โด
โดยท่านมิงจูร์ รินโปเช
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
เวลา 15.00-17.00 น.(ตามเวลาในประเทศไทย)
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลภาษาไทยและจีน
(กรุณาติดตั้งแอป Zoom)
* ข้อมูลการล็อกอินจะประกาศให้ทราบ 1 สัปดาห์ก่อนวันสอน

ประกาศสำคัญ:
การทดสอบเข้าแอปซูม: วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
เวลา 15:00 น.(ตามเวลาในประเทศไทย)

ข้อแนะนำ:
1. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม ดังนั้นกรุณาเข้าห้องสัมมนาผ่านเว็บให้เร็วที่สุด ห้องจะปิดเมื่อถึงจำนวนรับเต็ม
2. กรุณาเข้าห้องสัมมนาผ่านเว็บ 30 นาทีก่อนเริ่มคอร์ส
3. โปรดเข้าร่วมการทดสอบแอป Zoom ก่อนเพื่อการรับฟังอย่างราบรื่น เนื่องจากมีผู้เรียนเป็นจำนวนมาก ขออภัยล่วงหน้าที่เราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ในวันจัดคอร์ส
4. หากไม่ได้รับอนุญาตจากท่านรินโปเช กรุณาอย่าบันทึกเสียงและ/หรือวิดีโอใดๆ

ห้ามทำการบันทึกเสียงและภาพใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต!

ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วม หวังว่าจะได้พบกันออนไลน์

Tergar CN working group

----------

Bardo Teaching
by Mingyur Rinpoche
Time: 7/11/2020 15:00-17:00 (Bangkok time)
Language: English with Thai & Chinese interpretation
(Please install Zoom)
*Logging-in information will be announced one week before the course.

Important notice:
Zoom testing time: 6/11/2020 15:00 (Bangkok time)

Tips:
1. Number of the attendees is limited, so please enter the webinar room as early as possible. The room will be closed when it reaches the full amount.
2. Please enter the webinar room 30mins before the course.
3. Please attend the Zoom testing in case of any problems. Because of the big number of students, please forgive us not offering any help on the course day.
4. Without Rinpoche’s admission, please do not make any audio and/or video recording.

Any unauthorized recordings are forbidden!

Thank you for your participation. We look forward to meeting you online!

Tergar CN working group
Tergar Thai
Tergar Thai20 10 月
ความกรุณาทำให้เราสามารถมองไปยังสรรพสัตว์อื่นๆ ว่ามีความเท่าเทียมตนเอง หรือกระทั่งเหนือกว่าตนเอง ความหมายเบื้องต้นคือ “ความรู้สึกร่วม” เป็นความสำนึกรู้ว่า สิ่งที่เธอรู้สึก ฉันก็รู้สึกเช่นกัน สิ่งใดที่ทำร้ายเธอ ก็ทำร้ายฉันเช่นกัน สิ่งใดที่ช่วยเธอได้ ก็ช่วยฉันได้เช่นกัน ความกรุณาในความหมายทางพุทธ คือการเห็นว่าตัวเรากับผู้อื่นไม่ได้แตกต่างกันเลย และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในทุกวิถีทาง

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช

Compassion takes this capacity to look at another sentient being as equal to oneself even further. Its basic meaning is "feeling with," a recognition that what you feel, I feel. Anything that hurts you hurts me. Anything that helps you helps me. Compassion, in. Buddhist terms, is a complete identification with others and an active readiness to help them in any way.

– Mingyur Rinpoche
Tergar Thai
Tergar Thai18 10 月
อาตมาเรียนรู้มาว่า ความขัดแย้งส่วนใหญ่ระหว่างผู้คนล้วนเกิดจากความไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของกันและกัน เราต่างก็มีเหตุผลในสิ่งที่ตัวเองทำและพูด ยิ่งเราเดินตามเส้นทางแห่งความกรุณามากเท่าใด เพื่อหยุดนิ่งสักครู่และพยายามที่จะมองว่าอีกฝ่ายมาจากไหน เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งน้อยลง

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช

From what I've learned, most conflicts between people stem from a misunderstanding of one another's motives. We all have our reasons for doing what we do and saying what we say. The more we allow ourselves to be guided by compassion – to pause for a moment and try to see where another person is coming from – the less likely we are to engage in conflict.

– Mingyur Rinpoche
Tergar Thai
Tergar Thai17 10 月
ความเจิดจรัสของปีติสุข กระจ่าง หรือไร้ความคิด เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของจิต 'อย่างที่มันเป็น' ณ ขณะนั้น

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ "ชีวิตที่เบิกบาน"

Each flash of bliss, clarity, or non-conceptuality is a spontaneous experience of the mind 'as it is' at that particular moment.

– Mingyur Rinpoche
from the book "The Joy of Living"

資源

Latest

課程

Latest

課程介紹

課程介紹   德噶的禪修社群為任何希望學習禪修和修持佛法的朋友提供一系列的課程與閉關。德噶修習方式的獨特之處是把禪修和佛法融入日常生活中。...

亞洲活動

Latest