โปรแกรมการสอนออนไลน์ “ชีวิตที่เบิกบาน”
โดยยงเก มิงจูร์ รินโปเช


 

โปรแกรม

ชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 3: ปลุกปัญญาญาณ 

24-26 กันยายน

ชีวิตที่เบิกบาน เป็นเส้นทางการศึกษาและการปฏิบัติภาวนาที่ทุกคนสามารถทำตามได้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือวัฒนธรรมใด ในระดับที่ 3 ของ ชีวิตที่เบิกบาน ท่านมิงจูร์ รินโปเชนำเสนอแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ซึ่งเป็นรูปแบบการภาวนาในขั้นลึกที่ทำให้เราถอนรากเหง้าเหตุแห่งความวิตกกังวลและความทุกข์ได้

งานอบรมนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรมชีวิตที่เบิกบานใน 2 ระดับแรกเรียบร้อยแล้ว

ชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1: การทำจิตให้สงบ

15-17 ตุลาคม

ชีวิตที่เบิกบาน เป็นเส้นทางการศึกษาและการปฏิบัติภาวนาที่ทุกคนสามารถทำตามได้ ในระดับที่ 1 ของชีวิตที่เบิกบาน ท่านมิงจูร์ รินโปเชสอนวิธีการภาวนาด้วยสติรู้ตัว อันทำให้จิตใจสงบและมีหัวใจที่เบิกบาน 

งานอบรมนี้เปิดสำหรับทุกคน

 

ชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 2: เปิดหัวใจกรุณา

29-31 ตุลาคม

ชีวิตที่เบิกบาน เป็นเส้นทางการศึกษาและการปฏิบัติภาวนาที่ทุกคนสามารถทำตามได้ ในระดับที่ 2 ท่านมิงจูร์ รินโปเช สอนวิธีการภาวนาด้วยความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งจะช่วยเปิดหัวใจเราต่อโลกรอบๆ ตัว และลดการยึดติดตัวตนอันเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์ 

งานอบรมนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

ท่านมิงจูร์ รินโปเชจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในขณะที่ชั้นเรียนเสริม ท่านเคนโป กุงกาจะสอนเป็นภาษาทิเบตพร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ มีการแปลเป็นภาษาจีนกลาง จีนกวางตุ้ง ญี่ปุ่น เกาหลี และอินโดนีเซีย (ไม่มีล่ามแปลภาษาไทย)

ผู้เข้าร่วมจะต้องเข้าร่วมคอร์สเต็มวัน การขาดเรียนในชั้นเรียนใดๆ หมายความว่าต้องมีการเรียนซ้ำเพื่อก้าวสู่ระดับถัดไปของโปรแกรม

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นในการเข้าเรียนและข้อกำหนดในการทำการบ้าน โปรดดูชาร์ทหลักสูตร JOL.

แผนภูมิหลักสูตร JOL:
https://www.tergarasia.org/wp-content/uploads/2020/08/JOL-chart_thai.pdf
 

 


 ตารางการสอน

Beijing/Hong Kong/Taiwan time

วันที่ 1 – 18:30-20:30 น.
วันที่ 2 – 8:00-20:30 น.
วันที่ 3 – 8:00-17:00 น.

 


 

งานอบรมภาวนานี้มีอะไรบ้าง

  •  สอนโดยมิงจูร์ รินโปเช และเคนโป กุงกา
  • ช่วงถามตอบ กับรินโปเชและเคนโป
  • การนำภาวนา

 


 

แนะนำคอร์สชีวิตที่เบิกบานในเบื้องต้น

ชีวิตที่เบิกบาน เป็นเส้นทางการศึกษาและการปฏิบัติภาวนาที่ทุกคนสามารถทำตามได้ ไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือวัฒนธรรมใด หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการหลัก 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อนำเสนอหลักสูตรการฝึกภาวนาที่ครอบคลุมสำหรับผู้ที่มีความสนใจเรียนรู้วิธีการภาวนาในรูปแบบของฆราวาส และประการที่ 2 เพื่อวางรากฐานเรื่องหลักการและการปฏิบัติภาวนาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติของพุทธศาสนาตามแบบดั้งเดิม

เป้าหมายของโปรแกรมนี้คือ การช่วยให้เราค้นพบความสุขอันยั่งยืนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขอันแปรปรวนของโลกภายนอก และเพื่อหล่อเลี้ยงคุณลักษณะของปัญญาญาณและความกรุณา อันปรากฏขึ้นตามธรรมชาติจากสติรู้ตัวนั่นเอง

จากรากฐานในธรรมเนียมประเพณีของพุทธทิเบต การปฏิบัติต่างๆ ที่สอนในคอร์ส “ชีวิตที่เบิกบาน” ไม่ได้เป็นเรื่องทางศาสนา แต่เป็นการจัดการกับหน้าที่พื้นฐานของจิตใจ เช่น สติรู้ตัว และกระบวนการที่จะไปสู่ความสุขและห่างไกลจากความทุกข์ ในการทำงานกับคุณลักษณะของจิตเหล่านี้ เราค่อยๆ แปรเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อประสบการณ์ในปัจจุบันขณะ เรียนรู้ที่จะเข้าถึงทุกๆ ประสบการณ์ทางความคิด ความรู้สึก และประสาทสัมผัส ด้วยการยอมรับและความอบอุ่นอันไร้เงื่อนไข

โปรแกรมชีวิตที่เบิกบานมี 3 ระดับ ได้แก่
 การทำจิตให้สงบ
 เปิดหัวใจกรุณา
 ปลุกปัญญาญาณ

ระดับที่ 1 : การทำจิตให้สงบ
ในระดับที่ 1 ของชีวิตที่เบิกบาน ท่านมิงจูร์ รินโปเช สอนวิธีการภาวนาด้วยสติรู้ตัว อันทำให้จิตสงบและใจเบิกบาน การภาวนาด้วยสติรู้ตัวทำให้เราใช้สถานการณ์หรือประสบการณ์ใดก็ตาม แม้กระทั่งอารมณ์ที่ยากลำบากหรือความเจ็บปวดทางกาย เพื่อเป็นประตูสู่ความสงบสุขภายใน

ระดับที่ 2 : เปิดหัวใจกรุณา
ในระดับที่ 2 ของชีวิตที่เบิกบาน ท่านมิงจูร์ รินโปเช สอนการภาวนากับความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งทำให้เราเปิดหัวใจต่อโลกรอบๆ ตัว และลดละการติดยึดตัวตนอันเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์

ระดับที่ 3 : ปลุกปัญญาญาณ
ในระดับที่ 3 ของชีวิตที่เบิกบาน ท่านมิงจูร์ รินโปเช นำเสนอแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ซึ่งเป็นรูปแบบการภาวนาในขั้นลึก ทำให้เราถอนรากเหง้าเหตุแห่งความวิตกกังวลและความทุกข์

 


 

ตารางเรียน

 


 

ค่าเรียน  

USD75 เรทสปอนเซอร์ – เพื่อช่วยผู้เรียนที่มีรายได้น้อย 3 คน ให้เข้าเรียนได้ในเรทลดราคา
USD30 เรทพื้นฐาน – ค่าเรียนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจัดคอร์สออนไลน์
USD15 เรทลดราคา – ค่าเรียนนี้มอบให้เป็นพิเศษสำหรับผู้มีรายได้น้อย

 


คําถามที่พบบ่อย

https://cloud.tergarasia.org/s/eMPfEY2cXLutddv


 

ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน

  • ปิดรับลงทะเบียนก่อนวันงาน 1 วัน
  • หากยกเลิกการลงทะเบียน จะไม่สามารถโอนที่นั่งให้ผู้อื่นหรือรับเงินค่าลงทะเบียนคืน

 

เกี่ยวกับยงเก มิงจูร์ รินโปเช

ท่านยงเก มิงจูร์ รินโปเช มีความสามารถอันหาได้ยากในการแสดงพุทธิปัญญาสายทิเบต ด้วยบุคลิกที่สดใสมีเสน่ห์ คำสอนที่ลึกซึ้งแต่เข้าใจง่ายและเต็มไปด้วยอารมณ์ขันของท่านเป็นที่ชื่นชอบของศิษย์ทั่วโลก สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือการสอนของท่านได้ผสานประสบการณ์ในการภาวนาของตัวท่านเองเข้ากับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยุคใหม่

ท่านยงเก มิงจูร์ รินโปเช เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1995 ในดินแดนหิมาลัยระหว่างทิเบตและเนปาล ท่านเป็นดาวจรัสแสงในหมู่ธรรมาจารย์สายทิเบตรุ่นใหม่ ตั้งแต่วัยเด็ก ท่านได้รับการชักนำเข้าสู่การฝึกสมาธิวิปัสสนา ท่านใช้เวลาในวัยเด็กของท่านไปกับการอบรมภาวนาอย่างเข้มงวด เมื่ออายุสิบเจ็ดปี ท่านได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์ที่ศูนย์ปลีกวิเวกภาวนาสามปีของทางวัด ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ยากแก่การถือครองโดยลามะผู้เยาว์ นอกจากนี้ ท่านยังสำเร็จการศึกษาพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมในด้านปรัชญาและจิตวิทยา ก่อนที่จะก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์ที่วัดบ้านเกิดของท่านในอินเดียตอนเหนือ

นอกเหนือจากการฝึกภาวนาและศึกษาพุทธศาสนาสายทิเบตในขั้นสูงแล้ว ท่านมิงจูร์ รินโปเช ยังมีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาตะวันตก ในวัยเด็ก ท่านเริ่มสนทนาอย่างต่อเนื่องกับนักประสาทวิทยาชื่อดัง ฟรานซิสโก วาเรลา ซึ่งมาที่เนปาลเพื่อมาเรียนรู้การทำสมาธิภาวนาจากท่านตุลกุ อูเก้น รินโปเช บิดาของท่าน

หลายปีต่อมา ในปี ค.ศ. 2002 ท่านมิงจูร์ รินโปเช และผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนามาเป็นระยะเวลานานกลุ่มหนึ่ง ได้รับเชิญไปยังห้องปฏิบัติการไวส์แมนเพื่อการศึกษาคลื่นสมองและพฤติกรรม ณ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ที่ที่ริชาร์ด เดวิดสัน, อองตวน ลูทซ์ และนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ ได้ทำการทดลองผลกระทบของการภาวนาต่อสมองของกลุ่มผู้ภาวนาระดับสูง ผลการวิจัยอันน่าทึ่งนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในนิตยสารชั้นนำระดับโลก รวมถึงเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิกและนิตยสารไทม์

ปัจจุบัน ท่านมิงจูร์ รินโปเช เดินทางไปสอนทั่วโลกที่ศูนย์เทอร์การ์ในสี่ทวีป ภาพลักษณ์ของท่านที่ปรากฏบ่อยครั้งจะเป็นเรื่องราวอันน่าขบขันเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวของท่าน ซึ่งทำให้ท่านเป็นที่รักของศิษย์ทั่วโลก หนังสือที่ขายดีที่สุดของท่าน “ชีวิตที่เบิกบาน: ไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข” เปิดตัวครั้งแรกโดยติดอันดับรายชื่อหนังสือขายดีของหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์ และได้รับการแปลมากกว่ายี่สิบภาษา หนังสือเล่มล่าสุดของรินโปเชคือ “รักโลก: การจาริกของนักบวชผ่านบาร์โดชีวิตและความตาย” เป็นเรื่องราวอันลึกซึ้งและหาได้ยากเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตายของท่าน และปัญญาญาณที่เปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งท่านได้รับจากประสบการณ์นั้น