Online

What is Dharma

ธรรมะคืออะไร? การสอนออนไลน์โดยท่านเคนโป กุงกา   วันและเวลา ช่วงที่ 1 12 มิถุนายน (เสาร์),...

Read More

Path of Liberation Page

มรรคาแห่งการหลุดพ้น 3-4: ความเข้าใจในระดับลึก โดยยงเก มิงจูร์ รินโปเช โปรแกรมมรรคาแห่งการหลุดพ้น 3-4: ความเข้าใจในระดับลึก 11-14 ธันวาคม มรรคาแห่งการหลุดพ้น...

Read More

Dharma Course

โปรแกรมการสอนคอร์สธรรมะออนไลน์โดยยงเก มิงจูร์ รินโปเช   โปรแกรมแก่นแท้ของพระอภิธรรม  8-11...

Read More

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย โปรแกรมการสอนออนไลน์ของเทอร์การ์ เอเชีย 2020 ถาม: อะไรคือข้อกำหนดเบื้องต้นของคอร์ส “มรรคาแห่งการหลุดพ้น”? ต้องทำการบ้านอะไรบ้าง? มรรคาแห่งการหลุดพ้น เป็นเส้นทางการปฏิบัติภาวนาที่สร้างขึ้นจากคำสอนพื้นฐานของคอร์ส...

Read More

JOY OF LIVING 2020 EVENT PAGE

โปรแกรมการสอนออนไลน์ “ชีวิตที่เบิกบาน”โดยยงเก มิงจูร์ รินโปเช     โปรแกรมชีวิตที่เบิกบาน...

Read More
  • 1
  • 2