Online

2022 Aspiration of the Mahamudra

งานอบรมภาวนามหามุทราปณิธาน ความหมายอันแท้จริง โปรแกรม งานอบรมภาวนามหามุทราปณิธาน ความหมายอันแท้จริง 2-5 ธันวาคมนี้ เป็นหนึ่งในงานอบรมภาวนาประจำปี 2022 ของเทอร์การ์ เอเชีย งานนี้รวมคำสอนธรรมะและการปฏิบัติภาวนาเข้าไว้ด้วยกัน...

Read More

2022 Dharma Course Page

โปรแกรมการสอนคอร์สธรรมะออนไลน์โดยท่านยงเก มิงจูร์ รินโปเช   โปรแกรม ศีลสมยะของวัชรยาน 10 กันยายน 2565 18.30-20.30pm (เวลาประเทศไทย) ศีลหรือศีลสมยะของวัชรยานคืออะไร? ไฉนจึงต้องรักษาศีลสมยะไว้เพื่อปฏิบัติตามคำสอนวัชรยาน?...

Read More

2022 JOY OF LIVING EVENT PAGE

โปรแกรมการสอนออนไลน์ “ชีวิตที่เบิกบาน”โดยยงเก มิงจูร์ รินโปเช   โปรแกรมชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 3: ปลุกปัญญาญาณ  23-25 กันยายน ชีวิตที่เบิกบาน...

Read More

2021-Path of Liberation Page

มรรคาแห่งการหลุดพ้นโดยยงเก มิงจูร์ รินโปเช โปรแกรมมรรคาแห่งการหลุดพ้น 3-4: ความเข้าใจในระดับลึก...

Read More