Trực tuyến

2022 Dharma Course Page

Các khóa tu học Phật Pháp trực tuyến với Yongey Mingyur Rinpoche Chương trình Giới Nguyện Kim Cương Thừa (Trực tuyến) 10 tháng 9 năm 2022 6h30-8h30 tối (giờ Việt Nam) Thệ nguyện hay giới luật Kim cương thừa (Samaya) là gì? Tại...

Read More

2022 JOY OF LIVING EVENT PAGE

Khoá tu trực tuyến Sống Một Đời Vuivới Yongey Mingyur Rinpoche   Chương trình Sống Một Đời Vui Cấp độ 1: An Trụ Tâm 4-6 tháng 11 Sống Một Đời Vui là một con đường nghiên cứu và thực hành thiền mà bất cứ ai cũng có thể theo....

Read More

2021 Trang Các Khóa Tu Học Phật Pháp

Các khóa tu học trực tuyến với Yongey Mingyur Rinpoche Chương trìnhCách Thực Hành Bát Nhã Tâm Kinh Ngày 2-5 tháng 9 Bát Nhã Tâm Kinh là giảng lý ngắn gọn nhất và thâm sâu nhất của Đức Phật về tính không.Chúng sao chép, nghiên...

Read More