THIỀN LÀ GÌ?

THIỀN LÀ GÌ? Thiền là nghệ thuật trưởng dưỡng tỉnh giác và tuệ giác. Nó có thể được áp dụng như...

Read More

2022 Dharma Course Page

Các khóa tu học Phật Pháp trực tuyến với Yongey Mingyur Rinpoche Chương trình Giới Nguyện Kim Cương Thừa (Trực tuyến) 10 tháng 9 năm 2022 6h30-8h30 tối (giờ Việt Nam) Thệ nguyện hay giới luật Kim cương thừa (Samaya) là gì? Tại...

Read More
  • 1
  • 2