2021 Trang Các Khóa Tu Học Phật Pháp

Các khóa tu học trực tuyến với Yongey Mingyur Rinpoche Chương trìnhCách Thực Hành Bát Nhã Tâm Kinh Ngày 2-5 tháng 9 Bát Nhã Tâm Kinh là giảng lý ngắn gọn nhất và thâm sâu nhất của Đức Phật về tính không.Chúng sao chép, nghiên...

Read More
error: Content is protected !!