THIỀN LÀ GÌ?

THIỀN LÀ GÌ? Thiền là nghệ thuật trưởng dưỡng tỉnh giác và tuệ giác. Nó có thể được áp dụng như...

Read More

2022 Dharma Course Page

Các khóa tu học Phật Pháp trực tuyến với Yongey Mingyur Rinpoche Chương trình Giới Nguyện Kim Cương Thừa (Trực tuyến) 10 tháng 9 năm 2022 6h30-8h30 tối (giờ Việt Nam) Thệ nguyện hay giới luật Kim cương thừa (Samaya) là gì? Tại...

Read More

2022 JOY OF LIVING EVENT PAGE

Khoá tu trực tuyến Sống Một Đời Vuivới Yongey Mingyur Rinpoche   Chương trình Sống Một Đời Vui Cấp độ 1: An Trụ Tâm 4-6 tháng 11 Sống Một Đời Vui là một con đường nghiên cứu và thực hành thiền mà bất cứ ai cũng có thể theo....

Read More
  • 1
  • 2
error: Content is protected !!