Mingyur Rinpoche có một ước mơ. Ngài biết tâm thức có thể được rèn luyện, chuyển hóa để giải phóng sức mạnh của nó. Mong muốn của ngài là chúng ta kết nối với tỉnh giác để khai phá tiềm năng của mình; nuôi dưỡng lòng từ bi để mình và người được hạnh phúc; thức tỉnh trí huệ Bát Nhã để có tâm tự do giải thoát thực sự.

Rinpoche giảng dạy từ kinh nghiệm của chính ngài, đúc kết từ cả Phật giáo và khoa học. Ngài hy vọng thiết lập một hệ thống giáo dục tích hợp cả trái tim và khối óc, hiện đại và truyền thống, địa phương và toàn cầu.

Một trận động đất kinh hoàng bất ngờ xảy ra ở Nepal vào năm 2015, đã phá hủy sảnh chính của tu viện. Rinpoche lập kế hoạch xây dựng lại Osel Ling, nơi mà kế hoạch giáo dục của ngài sẽ bén rễ, từ đó lợi ích của nó sẽ lan tỏa ra khắp mọi nơi trên thế giới.

Bất kể quý vị đến từ đâu, nếu quý vị tin vào sức mạnh của tâm  thức và khả năng của hạnh phúc và trí huệ, nếu quý vị đã tự trải nghiệm hỷ lạc của tỉnh giác và muốn chia sẻ hỷ lạc này với người khác, xin hãy tham gia cùng chúng tôi trong việc hỗ trợ tầm nhìn của Rinpoche về giáo dục thông qua việc xây dựng lại tu viện Osel Ling.

Hạnh phúc sẽ lớn hơn khi được chia sẻ với người khác, người ta nói – Càng chia sẻ nhiều, chúng ta càng hạnh phúc. Nếu quý vị muốn lan tỏa lợi ích của thiền tới nhiều người hơn, chúng tôi xin chân thành mời quý vị ủng hộ kế hoạch giáo dục của Rinpoche.

CÚNG DƯỜNG NGAY