Ngày: 18 tháng 9, 2021
Thời gian: 6-8 tối (giờ Việt Nam) 1-3 chiều (giờ Pháp)

Zoom Webinar
https://us02web.zoom.us/j/82995236138?pwd=di9zWGEwOElYcVo1czMvOFlmUHdrZz09
Zoom ID: 829 9523 6138
Passcode: 691455

Khóa tu học này mở và miễn phí cho tất cả mọi người tham dự. Không cần đăng kí tham gia.

Có thông dịch từ tiếng Anh sang tiếng Quan Thoại Trung Quốc, Quảng Đông, Indonesia, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam.