CÁC KHÓA TU HỌC THƯỜNG NIÊN (Trực tuyến)
Với Mingyur Rinpoche

10 tháng 9 Giới Nguyện Kim Cương Thừa (Mở cho tất cả mọi người, không cần đăng ký)
17 tháng 9

Vượt Lên Trên Chánh Niệm: Cốt Lõi Của Thiền (Thuyết Pháp cho công chúng; Mở cho tất cả mọi người, không cần đăng ký)

17 tháng 9 năm 2022
6h00-8h00 tối (giờ Việt Nam)
Zoom dự kiến ​​khởi chiếu lúc 5h45 tối (giờ Việt Nam) .

Zoom link:
https://us02web.zoom.us/j/86470710653?pwd=clpESkl6eHhNTnlwaVd0VmhSbjE2dz09
ID : 864 7071 0653
Passcode :415921

30 tháng 9, 1-2,7-9,15-16 tháng 10 Luận giải Kinh A Di Đà (Mở cho tất cả mọi người, không cần đăng ký)
4-6 tháng 11 Sống Một Đời Vui – Cấp độ 1: An Định Tâm
10-11 tháng 12 Sống Một Đời Vui – Cấp độ 2: Mở rộng trái tim

 

Khoá tu trực tuyến Sống Một Đời Vui

Cấp độ 1: An Định Tâm

4-6 tháng 11

Khóa tu này mở cho tất cả mọi người tham dự.”

Cấp độ 2: Mở rộng trái tim

10-11 tháng 12

Khóa tu này chỉ dành cho những ai đã tham dự và hoàn thành các yêu cầu thực hành của Sống Một Đời Vui Cấp 1.

 

Có dịch song song sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.

TÌM HIỂU THÊM

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Các khóa tu học Phật pháp

Giới Nguyện Kim Cương Thừa (Trực tuyến)

10 tháng 9 năm 2022 6h30-8h30 tối (giờ Việt Nam)

Tiểu Kinh A Di Đà

30 tháng 9, 1-2,7-9,15-16 tháng 10

Các khóa tu học này mở cho tất cả mọi người tham dự.

Có dịch song song sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Không cần đăng ký cho khóa học này. Liên kết Zoom sẽ được thông báo sau.

TÌM HIỂU THÊM

[BAN TỔ CHỨC KHÓA TU]
Tổ chức Tergar Asia