งานอบรมภาวนาของเทอร์การ์ เอเชีย ประจำปี 2022 (ออนไลน์)
โดยท่านยงเก มิงจูร์ รินโปเช

2-5 กันยายน มรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 1 (เปิดลงทะเบียน 20 สิงหาคม)
10 กันยายน ศีลสมยะของวัชรยาน (เปิดสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน)
17 กันยายน

เหนือกว่าสติ: แก่นแท้ของการภาวนา (เปิดสำหรับทุกคน)

17 กันยายน 2565
18.00-20.00pm (เวลาประเทศไทย)
Zoom คาดว่าจะเปิดเวลา 17.45 น. (เวลาประเทศไทย)

Zoom link:
https://us02web.zoom.us/j/86470710653?pwd=clpESkl6eHhNTnlwaVd0VmhSbjE2dz09
ID : 864 7071 0653
Passcode :415921

23-25 กันยายน ชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 3 (JOL3) (เปิดลงทะเบียน 10 กันยายน)
30 กันยายน 1-2, 7-9, 15-16 ตุลาคม สุขาวดีวยูหสูตรฉบับย่อ (เปิดสำหรับทุกคน)
25-28 ตุลาคม มรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 5 (แบบออนไลน์และแบบพบกับท่านรินโปเช)
4-6 พฤศจิกายน ชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1 (JOL1)
2-5 ธันวาคม ปณิธานมหามุทราแห่งความหมายขั้นปรมัตถ์
10-11 ธันวาคม ชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 2 (JOL2)

 

งานอบรมภาวนาของเทอร์การ์ เอเชีย ประจำปี 2022 (ประเทศไทย)

21-24 ตุลาคม มรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 1-2 (เปิดลงทะเบียน 13 สิงหาคม)
25-28 ตุลาคม มรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 5 (เปิดลงทะเบียน 13 สิงหาคม)

โปรแกรมออนไลน์ “ชีวิตที่เบิกบาน”

ระดับที่ 3: ปัญญาตื่นรู้

23-25 กันยายน

งานอบรมนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรมชีวิตที่เบิกบานใน 2 ระดับแรกเรียบร้อยแล้ว

ระดับที่ 1: การทำจิตให้สงบ

4-6 พฤศจิกายน

งานอบรมนี้เกี่ยวกับสมาธิภาวนาที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ และเปิดสำหรับทุกคน

ระดับที่ 2: เปิดหัวใจกรุณา

10-11 ธันวาคม

งานอบรมนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

 

แปลฉับพลันในหลายภาษา

หาข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

คอร์สธรรมะ

ศีลสมยะของวัชรยาน

10 กันยายน 2565 18.30-20.30pm (เวลาประเทศไทย)

สุขาวดีวยูหสูตรฉบับย่อ

30 กันยายน 1-2, 7-9, 15-16 ตุลาคม

คอร์สนี้เปิดสำหรับทุกคน

แปลฉับพลันในหลายภาษา

ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน จะมีการประชาสัมพันธ์ลิงค์ Zoom ให้ในภายหลัง

หาข้อมูลเพิ่มเติม

งานอบรมภาวนาปณิธานมหามุทราแห่งความหมายขั้นปรมัตถ์

2-5 ธันวาคม

งานอบรมนี้มีข้อกำหนดเบื้องต้นในการเข้าร่วม สามวันแรกของงานเปิดให้ผู้ที่เคยเข้าร่วมคอร์สมรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 1 เป็นต้นไป ส่วนวันสุดท้ายเปิดให้ผู้ที่เคยเข้าร่วมมรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 2 เป็นต้นไป

แปลฉับพลันในหลายภาษา

หาข้อมูลเพิ่มเติม

งานอบรมภาวนามรรคาแห่งการหลุดพ้น

มรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 1

2-5 กันยายน

ข้อกำหนดในการเข้าร่วม

      • ทางเลือกที่ 1: เข้าร่วมโปรแกรมชีวิตที่เบิกบาน (Joy of Living) ทั้ง 3 ระดับ คือ การทำจิตให้สงบ (ระดับที่ 1), เปิดหัวใจกรุณา (ระดับที่ 2), ปัญญาตื่นรู้ (ระดับที่ 3) และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจนครบสมบูรณ์
      • ทางเลือกที่ 2: ปฏิบัติโงนโดรในพุทธศาสนาสายการปฏิบัติใดก็ตามจนครบ (4 x 100,000 โงนโดร)
      • ทางเลือกที่ 3 : ฝึกภาวนาทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี และเข้าร่วมการฝึกภาวนาแบบกลุ่มหรือเดี่ยวเป็นเวลารวมอย่างน้อย 30 วัน โดยมีการฝึกภาวนาตามรูปแบบ 6 ชั่วโมงต่อวันขึ้นไป ภายใต้การแนะนำของครูชาวพุทธ

มรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 5

25-28 ตุลาคม

งานอบรมออนไลน์นี้เปิดให้เฉพาะผู้ที่ได้รับมนตราภิเษกพระแม่ตาราขาวแล้ว และต้องเข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติสำหรับมรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 1,2,3 และ 4 แล้ว

 

แปลฉับพลันในหลายภาษา

หาข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดให้ลงทะเบียนแล้วในตอนนี้

ผู้จัดงานอบรมภาวนา
มูลนิธิเทอร์การ์ เอเชีย