THỰC HÀNH THIỀN TERGAR

Thực hành Thiền Tergar cung cấp các khóa tu học chuyên sâu về cả thiền tỉnh giác [định] và thiền tuệ. Hành trình Tergar bắt đầu với Sống Một Đời Vui, bao gồm 3 khóa tu học, trong đó Yongey Mingyur Rinpoche đưa ra những lời khuyên thiết thực về cách chúng ta có thể áp dụng thiền để an định tâm, mở rộng trái tim và phát triển tuệ giác về chân tánh của thực tại. Nhấn mạnh vào các nguyên lý phổ quát như an bình nội tâm, từ bi và trí tuệ, Sống Một Đời Vui dạy cách tiếp cận thiền có thể được thực hành bởi tất cả mọi người thuộc mọi hệ tín ngưỡng và niềm tin khác nhau.

Con đường Giải thoát được xây dựng dựa trên những giáo lý nền tảng của Sống Một Đời Vui, đưa ra một loạt các thực hành thiền để đoạn trừ nguyên nhân của khổ đau và khám phá ra tỉnh giác thường chiếu làm nền tảng cho mọi trải nghiệm. Các khóa tu thực hành và học hỏi này, dựa trên giáo lý Phật giáo cổ của Tây Tạng, giải quyết những mê lầm cơ bản tại gốc rễ của mọi khổ đau, cho phép chúng ta đoạn diệt những ý tưởng méo mó và những hành vi tiêu cực bất thiện khiến chúng ta bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn của lo âu và bất toại nguyện. Khóa tu thiền này được khuyến khích cho những ai phát tâm biến Phật giáo thành con đường tâm linh chính của họ.

Cách tiếp cận độc đáo của Tergar cho phép tích hợp lý thuyết và thiền. Các nguyên lý quan trọng nhất của con đường tâm linh được diễn giải dựa trên trải nghiệm để có thể được áp dụng trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta.