Tergar Thai
Tergar ThaiSeptember 24
ภาพจากคอร์สชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1-2 ที่จัดขึ้นในประเทศไทย
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการมีส่วนร่วมในคอร์ส เพียงติดแฮชแท็ก #JOLinThailand

Photos from Joy of Living Level 1-2 in Bangkok, Thailand
Let’s share your experience in joining this course with the hashtag #JOLinThailand
Tergar Thai
Tergar ThaiSeptember 21
เนื่องจากจิตเป็นสิ่งที่ตื่นตัว แต่มันก็เบื่อง่ายถ้าใช้แค่วิธีการเดียว หลังจากปฏิบัติแบบเดียวมา 2-3 วันเป็นอาทิตย์ๆ หรือเป็นเดือนๆ กับวิธีการเดียว คุณก็จะคิดว่า “โอ! ไม่นะ ฉันต้องภาวนาอีกแล้วหรือ” ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเริ่มภาวนาด้วยการกำหนดรูป ตอนแรกมันจะดูเหมือนดีเหลือเกิน ราบรื่นสบายๆ แต่แล้ววันหนึ่งคุณจะเริ่มเบื่อหน่ายอย่างไม่มีเหตุผล คุณจะเกลียดความคิดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการภาวนากับรูป นั่นก็ไม่เป็นไร คุณก็ไม่จำเป็นต้องภาวนากับรูปอีกต่อไป คุณสามารถลองวิธีอื่น เช่น ภาวนากับเสียง

วิธีใหม่ดูเหมือนจะสดใหม่และน่าตื่นเต้นอยู่สักระยะหนึ่ง คุณอาจคิดว่า โอ ฉันไม่เคยรู้สึกกระจ่างใสอย่างนี้มาก่อนเลย! หลังจากนั้นสักพักคุณกลับพบว่าตัวเองกำลังเบื่อหน่ายอุบายใหม่นี้ นั่นก็ไม่เป็นไรเช่นกัน ถ้าคุณเบื่อการภาวนาด้วยเสียง คุณก็สามารถลองวิธีใหม่ได้ เช่น การภาวนาด้วยกลิ่น หรือเฝ้าดูความคิด หรือนำความใส่ใจมาไว้ที่ลมหายใจ

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “ชีวิตที่เบิกบาน”

Because the mind is so active, though, it’s easy to get bored with just one method. After a couple of days, weeks, or months of working with a particular practice, it’s easy to find yourself thinking, “Oh no, I have to meditate again”. Suppose, for example, you start off meditating on form. At first it seems very nice, very soothing. Then one day, for no reason at all, you’re just tired of it. You hate the whole idea of meditating on form. That’s fine. You don’t have to meditate on form anymore. You can try something else, like meditating on sound.

For a while, the new approach seems very fresh and really exciting. You might find yourself thinking, Wow, I never felt this clear before! Then, after a while, you might find yourself growing bored with the new technique you've adopted. That's fine, too. If you become bored with meditating on sound, you can try something new, like meditating on smell, or watching your thoughts, or bringing your attention to your breath.

– Mingyur Rinpoche
from the book “The Joy of Living”
Tergar Thai
Tergar ThaiSeptember 19
เทอร์การ์ โอเซล ลิง และองค์กรต่างๆ ได้รับการจัดตั้งโดยท่านยงเก มินจูร์ รินโปเช เพื่อบรรเทาทุกข์และส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์

สังฆะในระดับโลกนี้มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมชุมชน เป็นที่ที่ทุกคนซึ่งอยากเข้าร่วมจะได้รับความเคารพ รู้สึกปลอดภัย มีคุณค่าอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีความรู้สึกเป็นส่วนร่วม เจตนารมณ์นี้สอดคล้องกับคำสอนที่เราศึกษาและตั้งปณิธานที่จะฝึกปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ เรายังตระหนักด้วยว่าการรวมเป็นหนึ่งทำให้เราทั้งหลายมีคุณค่ามากขึ้น โดยนำมาซึ่งมุมมอง ประสบการณ์ และความสามารถที่หลากหลาย ในขณะที่การแบ่งแยกเป็นเอกเทศจะทำให้เราเสื่อมถอยลง ทั้งในชุมชนท้องถิ่น และในสังคมโลก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทอร์การ์ โอเซลลิง และสังฆะเทอร์การ์ กรุณาคลิกไปที่ www.tergarsangha.org

#MingyurRinpoche #TergarSangha #TergarOseling #Nepal #BuddhistTeachings #BuddhistTeacher #MeditationTeacher #Sangha #MeditationCommunity

Tergar Osel Ling and its mandala of organizations were established by Yongey Mingyur Rinpoche to alleviate suffering and promote human flourishing.

This global sangha strives to create and maintain a community culture where all who wish to participate are respected, safe, deeply valued, and have a sense of belonging. This intention is in line with the teachings that we study and aspire to practice to the best of our ability. We also recognize that inclusion enriches us all, bringing a wide range of perspectives, experiences, and capacities, whereas exclusion impoverishes us as individuals, in our local communities, and as a global society.

To learn more about Tergar Oseling and Tergar Sangha, please visit www.tergarsangha.org
Tergar Thai
Tergar ThaiSeptember 17
การบรรยายในหัวข้อ “การภาวนาและภาวะวิกฤตทางจิตใจในปัจจุบัน”
โดยท่านมินจูร์ รินโปเช
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566
เวลา 18.00-20.00 น.
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

Public Talks “Meditation and Modern Mental Crisis”
by Mingyur Rinpoche
Sep 25 (Mon) 18:00-20:00
Free of Charge! Limited Spaces.
Tergar Thai
Tergar ThaiSeptember 16
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใด จะเป็นคนขับแท็กซี่ นักการเมืองเรืองอำนาจ หรือผู้บริหารระดับสูง โอกาสที่คุณจะมีความสุขจะเพิ่มพูนขึ้นโดยการปฏิบัติต่อคนที่คุณสัมพันธ์ด้วยดุจญาติมิตร ซึ่งพวกเขาก็เป็นผู้ที่มีความหวังและความกลัวเช่นเดียวกันกับคุณ ผลสะท้อนของการปฎิบัติในเส้นทางนี้ส่งผลต่อไปไม่รู้จบสิ้น เพียงคุณสามารถเปลี่ยนทัศนคติหรือวิธีมองของคนคนหนึ่ง แล้วคนคนนั้นสามารถส่งต่อผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นไปยังอีกคนหนึ่ง ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนทัศนคติของคน 3 คน แล้วแต่ละคนสามารถเปลี่ยนทัศนคติได้อีก 3 คน คุณก็จะเปลี่ยนชีวิตของคนได้ 12 คน และปฏิกิริยาห่วงโซ่นี้ก็จะแผ่ขยายไปไกลขึ้นและไกลขึ้น

– ท่านมินจูร์ รินโปเช

No matter what your position in life–whether you're a taxi driver, a powerful politician, or a high-level corporate executive–your chances of happiness are greatly increased by treating whomever you're dealing with as a friend, someone who has the same hopes and fears as you. The effect of this approach is exponential. If you can only affect the attitude or outlook of one person, that one person will be able to transmit the effects of that change to another. If you can shift the attitude of three people, and each of those people can shift the attitude of three more people, you've changed the lives of twelve people. And the chain reaction just grows and grows.

– Mingyur Rinpoche