โปรแกรมการสอนออนไลน์ “ชีวิตที่เบิกบาน”
โดยยงเก มิงจูร์ รินโปเช

 


 

โปรแกรม

ชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 3: ปลุกปัญญาญาณ

18-20 กันยายน

ชีวิตที่เบิกบาน เป็นเส้นทางการศึกษาและการปฏิบัติภาวนาที่ทุกคนสามารถทำตามได้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือวัฒนธรรมใด ในระดับที่ 3 ของ ชีวิตที่เบิกบาน ท่านมิงจูร์ รินโปเชนำเสนอแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ซึ่งเป็นรูปแบบการภาวนาในขั้นลึกที่ทำให้เราถอนรากเหง้าเหตุแห่งความวิตกกังวลและความทุกข์ได้

งานอบรมนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรมชีวิตที่เบิกบานใน 2 ระดับแรกเรียบร้อยแล้ว

งานนี้ปิดลงทะเบียนแล้ว

 

ชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1: การทำจิตให้สงบ

23-25 ตุลาคม

ชีวิตที่เบิกบาน เป็นเส้นทางการศึกษาและการปฏิบัติภาวนาที่ทุกคนสามารถทำตามได้ ในระดับที่ 1 ของชีวิตที่เบิกบาน ท่านมิงจูร์ รินโปเชสอนวิธีการภาวนาด้วยสติรู้ตัว อันทำให้จิตใจสงบและมีหัวใจที่เบิกบาน

งานอบรมนี้เปิดสำหรับทุกคน

ชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 2: เปิดหัวใจกรุณา

13-15 พฤศจิกายน

ชีวิตที่เบิกบาน เป็นเส้นทางการศึกษาและการปฏิบัติภาวนาที่ทุกคนสามารถทำตามได้ ในระดับที่ 2 ท่านมิงจูร์ รินโปเช สอนวิธีการภาวนาด้วยความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งจะช่วยเปิดหัวใจเราต่อโลกรอบๆ ตัว และลดการยึดติดตัวตนอันเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์

งานอบรมนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

 

 

มิงจูร์ รินโปเช จะสอนเป็นภาษาอังกฤษในขณะที่ชั้นเรียนเสริมของ Khenpo Kunga จะสอนเป็นภาษาทิเบตพร้อมการแปลภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีการแปลเป็นภาษาจีนกลางกวางตุ้งเกาหลีญี่ปุ่นบาฮาซาและไทย (มีการแปลภาษาไทยสำหรับ JOL 1 และ 2 เท่านั้น)

ผู้เข้าร่วมจะต้องเข้าร่วมคอร์สเต็มวัน การขาดเรียนในชั้นเรียนใดๆ หมายความว่าต้องมีการเรียนซ้ำเพื่อก้าวสู่ระดับถัดไปของโปรแกรม

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นในการเข้าเรียนและข้อกำหนดในการทำการบ้าน โปรดดูแผนภูมิหลักสูตร JOL.

 


 

ตารางการสอน

วันที่ 1 – 18:00-20:00 น.
วันที่ 2 – 8:00-17:00 น.
วันที่ 3 – 8:00-17:00 น.

 


 

งานอบรมภาวนานี้มีอะไรบ้าง

  • สอนโดยมิงจูร์ รินโปเช และเคนโป กุงกา
  • ช่วงถามตอบ กับรินโปเชและเคนโป
  • โยคะเพื่อความรู้ตัว
  • การนำภาวนา

 


 

แนะนำคอร์สชีวิตที่เบิกบานในเบื้องต้น

ชีวิตที่เบิกบาน เป็นเส้นทางการศึกษาและการปฏิบัติภาวนาที่ทุกคนสามารถทำตามได้ ไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือวัฒนธรรมใด หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการหลัก 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อนำเสนอหลักสูตรการฝึกภาวนาที่ครอบคลุมสำหรับผู้ที่มีความสนใจเรียนรู้วิธีการภาวนาในรูปแบบของฆราวาส และประการที่ 2 เพื่อวางรากฐานเรื่องหลักการและการปฏิบัติภาวนาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติของพุทธศาสนาตามแบบดั้งเดิม

เป้าหมายของโปรแกรมนี้คือ การช่วยให้เราค้นพบความสุขอันยั่งยืนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขอันแปรปรวนของโลกภายนอก และเพื่อหล่อเลี้ยงคุณลักษณะของปัญญาญาณและความกรุณา อันปรากฏขึ้นตามธรรมชาติจากสติรู้ตัวนั่นเอง

จากรากฐานในธรรมเนียมประเพณีของพุทธทิเบต การปฏิบัติต่างๆ ที่สอนในคอร์ส “ชีวิตที่เบิกบาน” ไม่ได้เป็นเรื่องทางศาสนา แต่เป็นการจัดการกับหน้าที่พื้นฐานของจิตใจ เช่น สติรู้ตัว และกระบวนการที่จะไปสู่ความสุขและห่างไกลจากความทุกข์ ในการทำงานกับคุณลักษณะของจิตเหล่านี้ เราค่อยๆ แปรเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อประสบการณ์ในปัจจุบันขณะ เรียนรู้ที่จะเข้าถึงทุกๆ ประสบการณ์ทางความคิด ความรู้สึก และประสาทสัมผัส ด้วยการยอมรับและความอบอุ่นอันไร้เงื่อนไข

โปรแกรมชีวิตที่เบิกบานมี 3 ระดับ ได้แก่

  • การทำจิตให้สงบ
  • เปิดหัวใจกรุณา
  • ปลุกปัญญาญาณ

ระดับที่ 1 : การทำจิตให้สงบ

ในระดับที่ 1 ของชีวิตที่เบิกบาน ท่านมิงจูร์ รินโปเช สอนวิธีการภาวนาด้วยสติรู้ตัว อันทำให้จิตสงบและใจเบิกบาน การภาวนาด้วยสติรู้ตัวทำให้เราใช้สถานการณ์หรือประสบการณ์ใดก็ตาม แม้กระทั่งอารมณ์ที่ยากลำบากหรือความเจ็บปวดทางกาย เพื่อเป็นประตูสู่ความสงบสุขภายใน

ระดับที่ 2 : เปิดหัวใจกรุณา

ในระดับที่ 2 ของชีวิตที่เบิกบาน ท่านมิงจูร์ รินโปเช สอนการภาวนากับความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งทำให้เราเปิดหัวใจต่อโลกรอบๆ ตัว และลดละการติดยึดตัวตนอันเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์

ระดับที่ 3 : ปลุกปัญญาญาณ

ในระดับที่ 3 ของชีวิตที่เบิกบาน ท่านมิงจูร์ รินโปเช นำเสนอแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ซึ่งเป็นรูปแบบการภาวนาในขั้นลึก ทำให้เราถอนรากเหง้าเหตุแห่งความวิตกกังวลและความทุกข์

 


 

ตารางเรียน

 


 

ค่าเรียน

USD 75  เรทสปอนเซอร์ - เพื่อช่วยผู้เรียนที่มีรายได้น้อย 3 คน ให้เข้าเรียนได้ในเรทลดราคา
USD 30 เรทพื้นฐาน - ค่าเรียนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจัดคอร์สออนไลน์
USD 15  เรทลดราคา - ค่าเรียนนี้มอบให้เป็นพิเศษสำหรับผู้มีรายได้น้อย

 


 

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ผู้สมัครใหม่สามารถสมัครคอร์ส “ชีวิตที่เบิกบาน” ได้ทั้งระดับที่ 1 และ 2 เลยหรือไม่?

ตอบ: ในการลงทะเบียนสำหรับงานอบรมภาวนาออนไลน์ “ชีวิตที่เบิกบาน” ระดับที่ 2 คุณต้องเข้าร่วมคอร์สระดับที่ 1 และทำการบ้านในการฝึกภาวนาตามรูปแบบครบ 50 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากงานอบรมออนไลน์ระดับที่ 2 จะจัดขึ้นเพียงสามสัปดาห์หลังจากงานอบรมออนไลน์ระดับที่ 1 จึงยากที่จะมีเวลาเพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมในการทำการบ้านของระดับที่ 1 ให้เสร็จ ดังนั้น เราจะไม่รับลงทะเบียนสำหรับทั้งระดับ 1 และ 2 จากผู้สมัครใหม่ในโปรแกรม “ชีวิตที่เบิกบาน”

ที่ผ่านมา เทอร์การ์ เอเชียได้เสนอคอร์ส “ชีวิตที่เบิกบาน” ระดับที่ 1 และ 2 ร่วมกันสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ในช่วงงานอบรมภาวนาประจำปี นั่นเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยของงานภาวนาแบบตัวต่อตัวทำให้สามารถฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นได้ จึงทำให้ผู้เข้าร่วมงานมีประสบการณ์ที่จำเป็นอย่างรวดเร็วเพื่อก้าวหน้าไปบนเส้นทางการปฏิบัติ แต่เงื่อนไขดังกล่าวไม่ได้มีอยู่ในงานอบรมออนไลน์นี้

ท่านมิงจูร์ รินโปเชย้ำเตือนให้เราปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทำการบ้านซ้ำแล้วซ้ำเล่า เนื่องจากการเรียนรู้ทีละขั้นตอนเป็นสิ่งสำคัญ “ชีวิตที่เบิกบาน” ระดับที่ 1 เป็นรากฐานที่สำคัญมากของโปรแกรมภาวนาของเทอร์การ์ทั้งหมด ดังนั้น เราจึงสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ในงานอบรมออนไลน์อย่างเต็มที่ และให้เวลากับตัวเองอย่างเพียงพอในการทำการบ้านที่จำเป็นก่อนที่จะลงทะเบียนคอร์สระดับถัดไป

ถาม: ฉันต้องใช้ซอฟต์แวร์ใดเพื่อเข้าร่วมงานภาวนา/หลักสูตรออนไลน์?

ตอบ: งานภาวนาและคอร์สจะจัดขึ้นบนโปรแกรม Zoom หากคุณไม่เคยใช้โปรแกรม Zoom มาก่อน โปรดใช้เวลาก่อนงานอบรมในการดาวน์โหลด ติดตั้ง และทำความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์

ดาวน์โหลดแอป Zoom ที่นี่ และไปที่หน้าคำถามที่พบบ่อย ทำการทดสอบให้ดีก่อนที่งานอบรมจะเริ่มขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด และอุปกรณ์และการเชื่อมต่อของคุณทำงานได้อย่างเหมาะสม

หากต้องการเข้าร่วมการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติ ให้ล็อกอินเข้าเว็บไซต์การเรียนรู้ของเทอร์การ์ เอเชีย โดยใช้ลิงก์ส่วนตัวที่ส่งถึงคุณทางอีเมล คลิกปุ่มเข้าร่วมและลงชื่อเข้าใช้บัญชี Zoom ของคุณได้ทันที

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Zoom

ทดสอบ Zoom

ถาม: หากฉันไม่สามารถเข้าร่วมงานอบรม/คอร์สได้อย่างเต็มที่เนื่องจากอินเทอร์เน็ตขัดข้อง (หรือเหตุผลอื่นๆ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้) ฉันจะได้รับการพิจารณาว่าเรียนจบหลักสูตรหรือไม่?

ตอบ: คุณต้องเข้าร่วมงานอบรม/คอร์สเต็มเวลาจึงจะถือว่าเรียนจบ ในกรณีที่มีเหตุขัดข้อง เราขอแนะนำให้คุณเรียนคอร์สนั้นซ้ำอีกครั้งในภายหลัง

คำถามที่พบบ่อยอื่นๆ

 


 

ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน

ปิดรับลงทะเบียนก่อนวันงาน 5 วัน

หากยกเลิกการลงทะเบียน จะไม่สามารถโอนที่นั่งให้ผู้อื่นหรือรับเงินค่าลงทะเบียนคืนได้

ปิดการลงทะเบียนแล้ว

 

เกี่ยวกับยงเก มิงจูร์ รินโปเช

ท่านยงเก มิงจูร์ รินโปเช มีความสามารถอันหาได้ยากในการแสดงพุทธิปัญญาสายทิเบต ด้วยบุคลิกที่สดใสมีเสน่ห์ คำสอนที่ลึกซึ้งแต่เข้าใจง่ายและเต็มไปด้วยอารมณ์ขันของท่านเป็นที่ชื่นชอบของศิษย์ทั่วโลก สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือการสอนของท่านได้ผสานประสบการณ์ในการภาวนาของตัวท่านเองเข้ากับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยุคใหม่

ท่านยงเก มิงจูร์ รินโปเช เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1995 ในดินแดนหิมาลัยระหว่างทิเบตและเนปาล ท่านเป็นดาวจรัสแสงในหมู่ธรรมาจารย์สายทิเบตรุ่นใหม่ ตั้งแต่วัยเด็ก ท่านได้รับการชักนำเข้าสู่การฝึกสมาธิวิปัสสนา ท่านใช้เวลาในวัยเด็กของท่านไปกับการอบรมภาวนาอย่างเข้มงวด เมื่ออายุสิบเจ็ดปี ท่านได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์ที่ศูนย์ปลีกวิเวกภาวนาสามปีของทางวัด ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ยากแก่การถือครองโดยลามะผู้เยาว์ นอกจากนี้ ท่านยังสำเร็จการศึกษาพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมในด้านปรัชญาและจิตวิทยา ก่อนที่จะก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์ที่วัดบ้านเกิดของท่านในอินเดียตอนเหนือ

นอกเหนือจากการฝึกภาวนาและศึกษาพุทธศาสนาสายทิเบตในขั้นสูงแล้ว ท่านมิงจูร์ รินโปเช ยังมีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาตะวันตก ในวัยเด็ก ท่านเริ่มสนทนาอย่างต่อเนื่องกับนักประสาทวิทยาชื่อดัง ฟรานซิสโก วาเรลา ซึ่งมาที่เนปาลเพื่อมาเรียนรู้การทำสมาธิภาวนาจากท่านตุลกุ อูเก้น รินโปเช บิดาของท่าน

หลายปีต่อมา ในปี ค.ศ. 2002 ท่านมิงจูร์ รินโปเช และผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนามาเป็นระยะเวลานานกลุ่มหนึ่ง ได้รับเชิญไปยังห้องปฏิบัติการไวส์แมนเพื่อการศึกษาคลื่นสมองและพฤติกรรม ณ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ที่ที่ริชาร์ด เดวิดสัน, อองตวน ลูทซ์ และนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ ได้ทำการทดลองผลกระทบของการภาวนาต่อสมองของกลุ่มผู้ภาวนาระดับสูง ผลการวิจัยอันน่าทึ่งนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในนิตยสารชั้นนำระดับโลก รวมถึงเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิกและนิตยสารไทม์

ปัจจุบัน ท่านมิงจูร์ รินโปเช เดินทางไปสอนทั่วโลกที่ศูนย์เทอร์การ์ในสี่ทวีป ภาพลักษณ์ของท่านที่ปรากฏบ่อยครั้งจะเป็นเรื่องราวอันน่าขบขันเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวของท่าน ซึ่งทำให้ท่านเป็นที่รักของศิษย์ทั่วโลก หนังสือที่ขายดีที่สุดของท่าน “ชีวิตที่เบิกบาน: ไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข” เปิดตัวครั้งแรกโดยติดอันดับรายชื่อหนังสือขายดีของหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์ และได้รับการแปลมากกว่ายี่สิบภาษา หนังสือเล่มล่าสุดของรินโปเชคือ “รักโลก: การจาริกของนักบวชผ่านบาร์โดชีวิตและความตาย” เป็นเรื่องราวอันลึกซึ้งและหาได้ยากเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตายของท่าน และปัญญาญาณที่เปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งท่านได้รับจากประสบการณ์นั้น

เกี่ยวกับเคนโป กุงกา

เคนโป กุงกา บวชเป็นพระตั้งแต่อายุยังน้อย และเริ่มการศึกษาของท่านที่วัดเทอร์การ์ ที่ซึ่งท่านได้ศึกษาพิธีกรรม การสวดมนต์ และการปฏิบัติแบบดั้งเดิมอื่นๆ ของประเพณีพุทธทิเบต เมื่ออายุ 15 ปี ท่านเข้าสู่การปลีกวิเวกภาวนา และใช้เวลา 3 ปีในการเรียนรู้การปฏิบัติอย่างลึกซึ้งในสายการปฏิบัติกาจู

หลังจากการฝึกภาวนาอย่างเข้มข้นในช่วงเวลานี้ ท่านได้เข้าศึกษาในวิทยาลัยสงฆ์จงซาร์อันมีชื่อเสียงที่อยู่ใกล้เมืองธรรมศาลาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย หลังจากศึกษาที่นั่นเป็นเวลา 11 ปีและได้รับปริญญาในระดับเคนโป (เทียบเท่ากับปริญญาเอก) ท่านได้สอนที่วิทยาลัยจงซาร์เป็นเวลา 3 ปีเพิ่มเติม คุรุหลักของท่านเคนโป กุงกา คือ ท่านยงเก มิงจูร์ รินโปเช และท่านได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพนับถืออีกหลายท่านเช่นกัน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ท่านเคนโป กุงกา ได้สอนในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยเป็นหนึ่งในอาจารย์คนสำคัญของเครือข่ายวัดเทอร์การ์ ศูนย์ภาวนา และกลุ่มภาวนาทั่วโลก