Select Page

Thailand

Tergar Thai
Tergar ThaiDecember 10
เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคมที่ผ่านมา ท่านมิงจูร์ รินโปเช ท่านมาติเยอร์ ริการ์ และ ดร.ริชาร์ด เดวิดสัน ได้เข้าร่วมเวิร์กชอป “Dharma Teacher Workshop” ในฐานะครูผู้สอน จากคำแนะนำอันลึกซึ้งและชาญฉลาดของท่านริงกุ ตุลกุ รินโปเช ที่งานกาจู มอนลัม เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย ผู้เข้าร่วม 80 คน ส่วนมากเป็นเคนโปหรือเกเชจาก 4 สายการปฏิบัติ และบางส่วนก็เป็นเกเชมา พระสงฆ์ สามเณรี และผู้ปฏิบัติที่เป็นฆารวาสอีกด้วย

On December 3-7, Yongey Mingyur Rinpoche, Matthieu Ricard and Dr. Richard Davidson participated in the “Dharma Teacher Workshop” as teacher with the deep and wise advises of Ringu Tulku Rinpoche. Very glad to have participated to this Teacher Training workshop. Yongey Mingyur Rinpoche, Matthieu Ricard and Pr. Richard Davidson as teacher with the deep and wise advises of Ringu Tulku Rinpoche. 80 participants most of them where Khenpos and Geshe from the 4 lineages, with some geshema, monks, nuns and lay person.

Credit: Damien D. Jampa
Tergar Thai
Tergar ThaiDecember 9
ความกรุณาเป็นปัญญาญาณตามธรรมชาติของหัวใจ สิ่งนี้อยู่กับเราเสมอ คงอยู่ตลอดมา และก็จะคงอยู่ตลอดไป เมื่อความกรุณาบังเกิดขึ้นภายในตัวเรา เราเพียงแค่เรียนรู้ที่จะมองเห็นว่าเรานั้นแข็งแกร่งและมั่นคงเพียงใด

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช

Compassion is the spontaneous wisdom of the heart. It’s always with us. It always has been, and always will be. When it arises in us, we’ve simply learned to see how strong and safe we really are.

– Mingyur Rinpoche
Tergar Thai
Tergar ThaiDecember 7
ผู้ที่มีความกรุณาอันใหญ่หลวง เป็นผู้ครอบครองคำสอนทั้งปวงของพุทธะ

- พระสูตรซึ่งรวมธรรมะทั้งหมดไว้อย่างสมบูรณ์
จากหนังสือ ชีวิตที่เบิกบาน ของท่านมิงจูร์ รินโปเช
Tergar Thai
Tergar ThaiDecember 5
จิตใจไม่ใช่วัตถุสิ่งของ แต่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง

จิตใจโดยตัวมันเอง ทั้งความคิด อารมณ์ และผัสสะต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปในจิตนี้ เป็นการแสดงออกของศูนยตาที่เท่าเทียมกัน นั่นคือความเป็นไปได้ที่เปิดกว้างให้ทุกสิ่งเกิดขึ้น หากจิตใจไม่ใช่ "วัตถุสิ่งของ" แต่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง ดังนั้นความคิด ความรู้สึก และผัสสะทั้งมวลซึ่งเกิดขึ้นในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นจิตนั้น ก็เป็นเหมือนกับเหตุการณ์ต่อเนื่อง เมื่อเราเริ่มหยุดพัก เราจะเห็นว่าประสบการณ์ของจิตและความคิดนั้นไม่แยกจากกัน เหมือนเหรียญที่มี 2 ด้าน เราจะเริ่มเข้าใจความหมายที่แท้จริงของความกระจ่างใสในฐานะที่เป็นสภาวะของความรู้ตัวที่แผ่ขยายออกไปอย่างไม่สิ้นสุด

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “ชีวิตที่เบิกบาน: ไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข”

The mind itself and the thoughts, emotions, and sensations that arise, abide, and disappear in the mind are equal expressions of emptiness—that is, the open-ended possibility for anything to occur. If the mind is not a “thing” but an event, then all the thoughts, feelings, and sensations that occur in what we think of as the mind are likewise events. As we begin to rest in the experience of mind and thoughts as inseparable, like two sides of the same coin, we begin to grasp the true meaning of clarity as an infinitely expansive state of awareness.

– Mingyur Rinpoche
from the book "The Joy of Living: Unlocking the Secret and Science of Happiness"
Tergar Thai
Tergar ThaiDecember 4
ผ่านการสังเกตความคิด อารมณ์ และผัสสะทั้งหลายที่เรามีประสบการณ์ในช่วงเวลาใดก็ตาม จากตรงนั้นเราจะเกิดการรับรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปว่า สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็ไม่ใช่สิ่งจริงแท้โดยธรรมชาติ

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “ชีวิตที่เบิกบาน: ไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข”

Through the patient observation of the thoughts, emotions, and sensations we experience in any given moment, from which comes a gradual recognition that they are not inherently real things.

– Mingyur Rinpoche
from the book "The Joy of Living: Unlocking the Secret and Science of Happiness"

Resources

Latest

Programs

Latest

Asia Events

Latest

Rinpoche’s Schedule

<< Dec 2019 >>
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4