Select Page

Author: Tergar Asia

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย โปรแกรมการสอนออนไลน์ของเทอร์การ์ เอเชีย 2020 ถาม: อะไรคือข้อกำหนดเบื้องต้นของคอร์ส “มรรคาแห่งการหลุดพ้น”? ต้องทำการบ้านอะไรบ้าง? มรรคาแห่งการหลุดพ้น เป็นเส้นทางการปฏิบัติภาวนาที่สร้างขึ้นจากคำสอนพื้นฐานของคอร์ส...

Read More

JOY OF LIVING 2020 EVENT PAGE

โปรแกรมการสอนออนไลน์ “ชีวิตที่เบิกบาน”โดยยงเก มิงจูร์ รินโปเช     โปรแกรมชีวิตที่เบิกบาน...

Read More