Select Page

泰國 最新消息

Tergar Thai
Tergar Thai六月 2
ประกาศสำคัญจากเทอร์การ์ เอเชีย เรื่องตารางการสอนในเอเชียปี 2563 ของท่านมิงจูร์ รินโปเช

เรียนกัลยาณมิตรทางธรรมของเทอร์การ์ เอเชีย

ในขณะที่การแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก เทอร์การ์ เอเชียได้ติดตามรายงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระดับโลกเกี่ยวกับโรคระบาดนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อความปลอดภัยของท่านมิงจูร์ รินโปเชและนักเรียนของเรา เราได้ตัดสินใจยกเลิกงานอบรมภาวนาของเทอร์การ์ เอเชียที่กำหนดไว้แล้วในประเทศไทย เนื่องจากท่านรินโปเชไม่สามารถเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2563 นี้ได้

แต่เนื่องจากสติรู้ตัวอยู่กับเราตลอดเวลา และการภาวนาและศึกษาพุทธธรรมก็อยู่กับเราเสมอ เทอร์การ์ เอเชียจะอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการปฏิบัติของคุณ ทีมจัดโปรแกรมของเทอร์การ์ เอเชีย ได้ขอคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับท่านรินโปเช และกำลังวางแผนรวบรวมชุดคำสอนออนไลน์ของท่านรินโปเชในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2563 นี้ คำสอนจะรวมถึงงานอบรมภาวนาออนไลน์และการเสวนาธรรมหลายครั้ง รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมจะมีการเผยแพร่ก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ โปรดรอการประกาศบนเฟซบุ๊กเทอร์การ์ เอเชีย และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ

ด้วยความปรารถนาดี
เทอร์การ์ เอเชีย

An important announcement from Tergar Asia regarding Mingyur Rinpoche’s 2020 Asia Teaching Tour

Dear Dharma Friends of Tergar Asia,

Whilst the spread of the COVID-19 virus remains a major public health concern globally, Tergar Asia has been following up on reports from global health experts on the pandemic. Based on the current situation and in order to ensure the safety of Mingyur Rinpoche and our students, we have decided to cancel the scheduled Tergar Asia retreat in Thailand as Rinpoche will not be travelling to other parts of the world for the remaining months of 2020.

Yet, just as awareness is with us all the time and meditation and the study of the Buddhadharma abides with us, Tergar Asia is always here to support your learning and practice. The Tergar Asia Programme Team is now in close consultation with Rinpoche and is planning to organize a series of online teachings by Rinpoche in the fall of 2020. The teachings will include an online retreat and a number of Dharma talks. More details on the programme will be available before the end of July. Please look out for our announcements on the Tergar Asia Facebook and other social media platforms.

With warmest wishes,
Tergar Asia
Tergar Thai
Tergar Thai六月 1
ธรรมเทศนาเรื่อง อุเบกขาในช่วงเวลาอันไม่แน่นอน
โดยท่านมิงจูร์ รินโปเช เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

เสียงแปลภาษาไทย https://bit.ly/3cnwT2R

Equanimity in Uncertain Times
by Mingyur Rinpoche on Sunday Night

English Live Teaching https://youtu.be/tK1m2fRbRp0
Tergar Thai
Tergar Thai五月 31
การเจริญสติคือกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการวางรากฐานการเชื่อมโยงให้กับระบบประสาทแบบใหม่ และสกัดกั้นการแพร่กระจายข่าวแบบเก่า ซึ่งต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นในการก้าวทีละเล็กละน้อย ฝึกทีละนิดทีละหน่อย

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “ชีวิตที่เบิกบาน: ไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข”
Tergar Thai
Tergar Thai五月 30
[อุเบกขาในช่วงเวลาอันไม่แน่นอน – ถ่ายทอดสดธรรมเทศนาโดยท่านมิงจูร์ รินโปเช]

"การรับรู้ว่าเหตุปัจจัยทั้งหมดพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ทำให้เราสามารถเข้าใกล้แต่ละชั่วขณะด้วยความกระจ่างและมั่นใจมากขึ้นเล็กน้อย ผ่อนคลายกับมันมากกว่าที่จะต่อต้านหรือถูกครอบงำ" ~ ท่านมิงจูร์ รินโปเช

ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นนี้ การไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปสามารถเติมความเครียดและความวิตกกังวลให้กับเราได้ การฝึกความอดทนและอุเบกขาช่วยให้เราบ่มเพาะความมั่นคงท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ ทำให้เราเปิดกว้าง ยืดหยุ่น และฟื้นคืนสภาพได้ สัปดาห์นี้เราจะมาดูกันว่า การภาวนาสามารถช่วยให้เราอยู่ในท่ามกลางความไม่แน่นอน และพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร

หัวข้อ: อุเบกขาในช่วงเวลาอันไม่แน่นอน
วันที่: 31 พฤษภาคม 2563
เวลา: 22.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย
ท่านรินโปเชจะถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ และมีล่ามแปลหลายภาษา

วิธีการรับฟัง

1. ท่านสามารถคลิก streaming.tergar.org และเลือกภาษาไทยจากเมนูที่ให้ไว้ แล้วกดปุ่มเปิดทั้งหน้าจอที่รินโปเชถ่ายทอดสด และเสียงแปลในหน้าเดียวกัน

หรือ

2. ไปที่ Live สดบน YouTube โดยตรง https://youtu.be/tK1m2fRbRp0 และเปิดเว็บแปลภาษาไทยแยกต่างหาก >> https://mixlr.com/tergar-thai/

วิธีการรับฟังการถ่ายทอดสดในภาษาต่างๆ อย่างละเอียด
https://www.facebook.com/tergar.thai/posts/1566662583491081

ขอขอบคุณชุมชนเทอร์การ์ในแต่ละประเทศเป็นอย่างมาก ที่ได้จัดหาล่ามแปลสำหรับการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมรับฟังทุกท่าน

พบกันคืนวันอาทิตย์นี้

-------------

[Equanimity in Uncertain Times - Live Teaching with Mingyur Rinpoche]

"Acknowledging that all conditions are bound to change, we can approach each moment with a bit more clarity and confidence, relaxing into it rather than resisting it or being overwhelmed by it” ~ Mingyur Rinpoche

In these times of heightened uncertainty, not knowing what will happen next can fill us with stress and anxiety. The practices of patience and equanimity help us to cultivate stability in the middle of unpredictable circumstances, enabling us to be open, flexible, and resilient. This week we will look at how meditation can help us to stay present in the midst of uncertainty, ready to respond to whatever comes.

Topic: Equanimity in Uncertain Times
Date: May 31, 2020
Time: 10 pm (Bangkok Time)
Rinpoche will conduct the teaching in English and simultaneous translation will be available in multiple languages. Please visit https://streaming.tergar.org/ for the details.

The teaching in English will be streamed live on YouTube at https://youtu.be/tK1m2fRbRp0

We are tremendously grateful to the local Tergar communities for providing translators for this live stream and thank all the participants for joining us.

See you on Sunday night.
Tergar Thai
Tergar Thai五月 28
เช่นเดียวกับความว่าง ธรรมชาติที่แท้ของภาวะกระจ่างเป็นสิ่งที่ไม่อาจนิยามได้อย่างเสร็จสรรพโดยไม่เปลี่ยนให้เป็นแนวคิดบางอย่าง ซึ่งคุณอาจเก็บสะสมไว้ในคลังแห่งจิต พลางคิดว่า โอเค ฉันรู้แล้ว จิตของฉันกระจ่าง แล้วยังไงล่ะทีนี้? ภาวะกระจ่างในรูปแบบอันบริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีประสบการณ์ และเมื่อคุณได้สัมผัสแล้ว ก็จะไม่มีคำว่า “แล้วยังไงล่ะทีนี้?” เพราะคุณได้เข้าใจแล้ว

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช

Like emptiness, the true nature of clarity is impossible to define completely without turning it into some sort of concept that you can tuck away in a mental pocket, thinking. Okay, I get it, my mind is clear, now what? Clarity in its pure form has to be experienced. And when you experience it, there’s no “Now what?” You just get it.

– Mingyur Rinpoche

仁波切行事曆

<< 二月 2020 >>
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29