โปรแกรมการสอนออนไลน์ของเทอร์การ์ เอเชีย 2020
โดยยงเก มิงจูร์ รินโปเช

ตั้งแต่เดือนกันยายน เทอร์การ์ เอเชีย จะมีงานอบรมภาวนาและการสอนออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยท่านมิงจูร์ รินโปเช ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มภาวนาหรือเป็นผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์แล้ว เราขอต้อนรับคุณเข้าร่วมรับฟังคำสอนอันมีค่านี้

โปรแกรมการสอนออนไลน์ “ชีวิตที่เบิกบาน”

ระดับที่ 3: ปลุกปัญญาญาณ

18-20 กันยายน

งานอบรมนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรมชีวิตที่เบิกบานใน 2 ระดับแรกเรียบร้อยแล้ว

ระดับที่ 1: การทำจิตให้สงบ

23-25 ตุลาคม

งานอบรมนี้เปิดสำหรับทุกคน

ระดับที่ 2: เปิดหัวใจกรุณา

13-15 พฤศจิกายน

งานอบรมนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

 

แปลตามเวลาจริงในหลายภาษา

หาข้อมูลเพิ่มเติม

คอร์สธรรมะ

แก่นแท้ของพระอภิธรรม

8-11 ตุลาคม

คำสอนเรื่องสุขาวดีของพระอมิตาภะ

26-29 พฤศจิกายน

คอร์สนี้เปิดสำหรับทุกคน

 

แปลตามเวลาจริงในหลายภาษา

หาข้อมูลเพิ่มเติม

 

งานอบรมภาวนาออนไลน์ มรรคาแห่งการหลุดพ้น

มรรคาแห่งการหลุดพ้น 3-4: ความเข้าใจในระดับลึก

11-14 ธันวาคม

งานอบรมนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของมรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 1 และ 2 แล้วเท่านั้น

แปลตามเวลาจริงในหลายภาษา

หาข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน

ชีวิตที่เบิกบาน
เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 8.00 น.ในวันที่ 23 สิงหาคม

คอร์สธรรมะ
เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 8.00 น.ในวันที่ 16 กันยายน

มรรคาแห่งการหลุดพ้น 3-4
เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 8.00 น.ในวันที่ 8 พฤศจิกายน


หากยกเลิกการลงทะเบียน จะไม่สามารถโอนที่นั่งให้ผู้อื่นหรือรับเงินค่าลงทะเบียนคืนได้

 

ผู้จัดงานอบรมภาวนา
มูลนิธิเทอร์การ์ เอเชีย

 

สอบถามเพิ่มเติม
กรุณาส่งคำถามเรื่องงานอบรมไปที่
ชีวิตที่เบิกบาน: retreat@tergarasia.org
คอร์สธรรมะ: dharma@tergarasia.org
มรรคาแห่งการหลุดพ้น : pol@tergarasia.org