Select Page

Thailand News

Tergar Thai
Tergar ThaiJuly 9
วิธีการวางจิตในชีเน่ สมาธิโดยไม่กำหนดวัตถุ ให้ทำเหมือนว่าคุณเพิ่งเสร็จจากงานประจำวันอันน่าเหน็ดเหนื่อย แค่ปล่อยวางและผ่อนคลาย คุณไม่ต้องขัดขวางความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกใดก็ตามที่ผุดขึ้น และก็ไม่ต้องไปตามมันเช่นกัน เพียงวางจิตอยู่ในปัจจุบันขณะที่เปิดกว้าง แค่ปล่อยให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “ชีวิตที่เบิกบาน: ไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข”

That’s how to rest the mind in objectless shinay meditation: as though you’ve just finished a long day of work. Just let go and relax. You don’t have to block whatever thoughts, emotions, or sensations arise, but neither do you have to follow them. Just rest in the open present, simply allowing whatever happens to occur.

– Mingyur Rinpoche
from the book "The Joy of Living: Unlocking the Secret and Science of Happiness"
Tergar Thai
Tergar ThaiJuly 8
ภาวะกระจ่างก็เหมือนกับความว่าง คือไร้ขอบเขต มันไม่มีข้อจำกัด ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุด ยิ่งเราตรวจสอบจิตของเราลึกเข้าไปมากเท่าใด ก็ยิ่งไม่มีวันได้พบความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างจุดสิ้นสุดของจิตเราและจุดเริ่มต้นของจิตผู้อื่น เมื่อการรับรู้นี้เริ่มเกิดขึ้น ความรู้สึกแตกต่างระหว่าง “ตัวเรา” กับ “ผู้อื่น” จะกลับกลายเป็นความรู้สึกอันนุ่มนวลลื่นไหลของการหลอมรวมกับชีวิตอื่นและกับโลกรอบตัวเรา

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช

Clarity, like emptiness, is infinite: it has no limits, no starting point and no end. The more deeply we examine our minds, the less possible it becomes to find a clear distinction between where our own mind ends and other’s begin. As this begins to happen, the sense of difference between "self" and "other" gives way to a gentler and more fluid sense of identification with other beings and with the world around us.

– Mingyur Rinpoche
Tergar Thai
Tergar ThaiJuly 7
โปรแกรมการสอนออนไลน์ของเทอร์การ์ เอเชีย ในปี 2563
โดยท่านยงเก มิงจูร์ รินโปเช

เรียนกัลยาณมิตรทุกท่าน

จากเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม เทอร์การ์ เอเชียจะนำเสนอซีรีส์งานอบรมภาวนาและการสอนออนไลน์โดยท่านมิงจูร์ รินโปเช เรายินดีที่จะประกาศกำหนดการดังต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะยังใหม่กับการภาวนาหรือเป็นผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์แล้วก็ตาม เราขอเชิญคุณมาเข้าร่วมคอร์สกับเราเพื่อรับฟังคำสอนอันมีค่าเหล่านี้

โปรดทราบว่าบางคอร์สมีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเข้าร่วม

ชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 3: ปัญญาตื่นรู้
19-20 กันยายน

ชีวิตที่เบิกบาน เป็นเส้นทางการศึกษาและการปฏิบัติภาวนาที่ทุกคนสามารถทำตามได้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือวัฒนธรรมใด ในระดับที่ 3 ของ ชีวิตที่เบิกบาน ท่านมิงจูร์ รินโปเชนำเสนอแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ซึ่งเป็นรูปแบบการภาวนาในขั้นลึกที่ทำให้เราถอนรากเหง้าเหตุแห่งความวิตกกังวลและความทุกข์ได้

งานอบรมนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของชีวิตที่เบิกบานใน 2 ระดับแรกเรียบร้อยแล้ว

แก่นแท้ของพระอภิธรรม
8-11 ตุลาคม

นี่เป็นครั้งแรกที่ท่านมิงจูร์ รินโปเชจะสอนตำราทางพุทธศาสนาที่สำคัญนอกวัด ในคอร์สนี้ท่านรินโปเชจะแบ่งปันแก่นคำสอนของพระอภิธรรมผ่านการสอน 4 ครั้ง หลักสูตรนี้เปิดสำหรับทุกคน

ชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1: การทำจิตใจให้สงบ
24-25 ตุลาคม

ชีวิตที่เบิกบาน เป็นเส้นทางการศึกษาและการปฏิบัติภาวนาที่ทุกคนสามารถทำตามได้ ในระดับที่ 1 ของชีวิตที่เบิกบาน ท่านมิงจูร์ รินโปเชสอนวิธีการภาวนาด้วยสติรู้ตัว อันทำให้จิตใจสงบและมีหัวใจที่เบิกบาน งานอบรมนี้เปิดสำหรับทุกคน

ชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 2: การเปิดหัวใจกรุณา
14-15 พฤศจิกายน

ชีวิตที่เบิกบาน เป็นเส้นทางการศึกษาและการปฏิบัติภาวนาที่ทุกคนสามารถทำตามได้ ในระดับที่ 2 ท่านมิงจูร์ รินโปเช สอนวิธีการภาวนาด้วยความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งจะช่วยเปิดหัวใจเราต่อโลกรอบๆ ตัว และลดการยึดติดตัวตนอันเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์

งานอบรมนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

คำสอนเรื่องสุขาวดีของพระอมิตาภพุทธเจ้า
26-29 พฤศจิกายน

การปฏิบัติบูชาพระอมิตาภะ เป็นขนบคำสอนของชาวพุทธที่ผู้คนมากมายในเอเชียคุ้นเคยกันดี ท่านมิงจูร์ รินโปเชจะสอนวิธีการปฏิบัติอันล้ำค่านี้มากกว่าสี่ครั้ง หลักสูตรนี้เปิดสำหรับทุกคน

มรรคาแห่งการหลุดพ้น 3-4: ความเข้าใจในระดับลึก
11-14 ธันวาคม

มรรคาแห่งการหลุดพ้น เป็นเส้นทางการปฏิบัติภาวนาสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนคำสอนทางพุทธภายใต้การแนะนำของท่านมิงจูร์ รินโปเช ในระดับ 3 และ 4 นี้จะเข้าสู่การปฏิบัติธรรมชาติของจิตของสายการปฏิบัติอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่สอนโดยท่านรินโปเช คอร์สนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อขจัดเหตุแห่งทุกข์ และเผยให้เห็นถึงสติรับรู้ที่สว่างไสวอันเป็นพื้นฐานของประสบการณ์ทั้งมวล

งานอบรมภาวนานี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของมรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 1 และ 2 แล้วเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสอนและข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนจะตามมาในภายหลัง

-------------

Tergar Asia’s Online Teaching Programme 2020
with Yongey Mingyur Rinpoche

Dear friends,

From September to December, Tergar Asia will be offering a series of online retreats and teachings by Mingyur Rinpoche. We are happy to announce the schedule as follows. Whether you are new to meditation or a seasoned practitioner, we warmly invite you to join us for these precious teachings.

Please note that some of these teachings have prerequisites for attendance.

Joy of Living Level 3: Awakening Wisdom
Sept 19-20

The Joy of Living is a path of meditation study and practice that can be followed by anyone, regardless of religious or cultural orientation. In the third level of the Joy of Living, Mingyur Rinpoche offers guidance on the practice of insight meditation, a profound form of meditation that uproots the causes of anxiety and suffering.

This retreat is open only to those who have attended and completed the practice requirements for the first two levels of the Joy of Living programme.

The Essence of Abhidharma
Oct 8-11

This is the first time Mingyur Rinpoche will teach these key Buddhist texts outside the monastery. In this course, Rinpoche will share the essence teachings of Abhidharma over four sessions of teaching. The course is open to all.

Joy of Living Level 1: Calming the Mind
Oct 24-25

The Joy of Living is a path of meditation study and practice that can be followed by anyone. In the first level of the Joy of Living, Mingyur Rinpoche teaches how awareness meditation can be used to create a peaceful mind and joyful heart. This retreat is open to all.

Joy of Living Level 2: Opening the Heart
Nov 14-15

The Joy of Living is a path of meditation study and practice that can be followed by anyone. In the second level of the Joy of Living, Mingyur Rinpoche teaches how meditating on love, compassion, joy and equanimity can open our hearts to the world around us and decrease the self-fixation that lies at the root of suffering.

This retreat is open only to those who have attended and completed the practice requirements for Joy of Living Level 1.

Teachings on Amitabha’s Pure Land
Nov 26-29

Amitabha practice is a tradition of Buddhist teachings that is familiar to many in Asia. Mingyur Rinpoche will teach these treasured practices over four sessions. This course is open to all.

Path of Liberation Levels 3-4: Deepening Recognition
Dec 11-14

The Path of Liberation is an experiential path of meditation for those who wish to practice the Buddhist teachings under the guidance of Mingyur Rinpoche. The Levels 3 and 4 programme goes further into the unique lineage of nature of mind practice taught by Rinpoche, designed to strip away the causes of suffering and uncover the radiant awareness that underlies all experience.

The retreat is open only to those who have already attended and completed the practice requirements for Path of Liberation Levels 1 and 2.

More details about the teachings and information about registration will be shared later.
Tergar Thai
Tergar ThaiJuly 5
สูญเสียความมั่นใจในตนเอง ~ มิงจูร์ รินโปเช

เมื่อเหตุพื้นฐานที่สร้างและทำให้ประสบการณ์แห่งความสุขคงอยู่แปรเปลี่ยนไป คนส่วนใหญ่มักจบลงด้วยการโทษเหตุปัจจัยภายนอกหรือไม่ก็โทษตัวเอง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมันสะท้อนให้เห็นถึงการสูญเสียความมั่นใจในตนเอง หรือในสิ่งที่เราถูกสอนให้เชื่อว่าควรนำความสุขมาให้เรา การกล่าวโทษนั้นเองที่ทำให้การค้นหาความสุขยากขึ้น

Losing confidence in oneself ~ Mingyur Rinpoche

When the underlying causes that produced and perpetuated an experience of happinesss change, most people end up blaming either external conditions or themselves. However, because it reflects a loss of confidence in oneself, or in the things we’re taught to believe should bring us happiness, blame only makes the search for happiness more difficult.
Tergar Thai
Tergar ThaiJuly 4
ในวันนี้ เวลา 10.00-11.30 น.
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง “การแนะนำพื้นฐานการภาวนาบนความเมตตาและกรุณา” โดยท่านซุนมา เมื่ยวหลิน ผู้สอนภาวนาของเทอร์การ์ เอเชีย

Today at 10.00-11.30 am
You are invited to join the “Introduction of Meditating on Loving kindness and Compassion” led by Tzunma Miao Lin, Tergar Asia instructor.

Rinpoche’s Schedule

<< Feb 2020 >>
SMTWTFS
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29