Select Page

泰國

Tergar Thai
Tergar Thai九月 21
ความพยายามใดๆ ก็ตามที่จะจับฉวยประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตไว้ด้วยคำพูดนั้นเป็นไปไม่ได้ ที่ดีที่สุดอันอาจกล่าวออกมาได้ก็คือ มันเปี่ยมด้วยสันติสุขเป็นล้นพ้น แต่ก็หนักแน่นมั่นคงเมื่อผ่านประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนแทบจะไม่สั่นคลอน เป็นประสบการณ์ของความผาสุกอันสมบูรณ์ ซึ่งเปล่งประกายผ่านสภาวะทางกาย อารมณ์ และจิตใจทั้งปวง แม้กระทั่งสิ่งที่ปกติแล้วอาจถูกมองว่าไม่น่าพึงพอใจก็ตาม

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “ชีวิตที่เบิกบาน: ไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข”

Any attempt to capture the direct experience of the nature of mind in words is impossible. The best that can be said is that it is immeasurably peaceful and, once stabilized through repeated experience, virtually unshakable. It's an experience of absolute well-being that radiates through all physical, emotional and mental states - even those that might ordinarily be labeled as unpleasant.

– Mingyur Rinpoche
from the book "The Joy of Living: Unlocking the Secret and Science of Happiness"
Tergar Thai
Tergar Thai九月 19
เราคิดว่าเรามีความเพียรจากการนั่งภาวนาเป็นเวลาหลายชั่วโมง แต่ความเพียรจริงๆ แล้วไม่ได้หมายถึงการบังคับตัวเองจนเกินขีดจำกัดตามธรรมชาติ แต่หมายถึงการพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุด แทนที่จะมุ่งเน้นไปยังผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณกำลังพยายามทำให้สำเร็จ แต่มันคือการหาพื้นที่ตรงกลางพอดีๆ ระหว่างการผ่อนคลายและการตื่นตัวที่มากจนเกินไป

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “ชีวิตที่เบิกบาน: ไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข”

We think we're being diligent by sitting down to meditate for hours at a stretch. But real diligence doesn't mean forcing yourself beyond your natural limits; it means simply trying to do your best, rather then focusing on the result of what you're trying to accomplish. It means finding a comfortable middle ground between being too relaxed and too wound up.

– Mingyur Rinpoche
from the book "The Joy of Living: Unlocking the Secret and Science of Happiness"
Tergar Thai
Tergar Thai九月 18
ปัญญาญาณ ศักยภาพ ความเมตตา และกรุณา เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด
ความโกรธ อิจฉา รู้สึกผิด อับอาย กังวล โลภ ทะเยอทะยาน ฯลฯ เป็นประสบการณ์ที่เรามาเรียนรู้ภายหลัง

- ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ ปัญญาญาณอันเบิกบาน
Tergar Thai
Tergar Thai九月 17
ความกระจ่างใส เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจมาตั้งแต่เริ่มต้น เป็นความรู้ตัวตามธรรมชาติ เพียงรับรู้มัน แค่แลเห็นว่าคุณกำลังรู้ตัวอยู่

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “ชีวิตที่เบิกบาน: ไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข”

Clarity is part of the mind from the beginning, a natural awareness. Just acknowledge it, simply notice that you’re aware.

– Mingyur Rinpoche
from the book "The Joy of Living: Unlocking the Secret and Science of Happiness"
Tergar Thai
Tergar Thai九月 15
เมื่อเรานึกขึ้นได้ว่า ผู้อื่นประสบกับความเจ็บปวดและความทุกข์ เพราะเขาไม่รู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของตน เราจะบังเกิดความปรารถนาอันล้ำลึกที่อยากจะให้เขาได้สัมผัสซึ่งสันติสุขและภาวะกระจ่างที่เราเองก็เริ่มตระหนักรู้เช่นกัน

- ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ ชีวิตที่เบิกบาน

資源

最新

課程

最新

課程介紹

課程介紹   德噶的禪修社群為任何希望學習禪修和修持佛法的朋友提供一系列的課程與閉關。德噶修習方式的獨特之處是把禪修和佛法融入日常生活中。...

亞洲活動

最新

仁波切行事曆

<< 九月 2019 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5