Select Page

Thailand News

Tergar Thai
Tergar ThaiJuly 16
หากเราต้องการอยู่เหนือความทุกข์ ความเจ็บปวด และความไม่สบายทั้งหลายทั้งปวงที่เราประสบในชีวิตประจำวัน และเข้าถึงความหมายของการมีจิตอย่างเต็มเปี่ยม เราต้องพยายามมองที่จิต และจำแนกแยกแยะคุณลักษณะสำคัญของจิตให้ได้

- ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ ชีวิตที่เบิกบาน
Tergar Thai
Tergar ThaiJuly 15
2019 TERGAR ASIA ANNUAL RETREAT II OF II (MALAYSIA)
http://www.tergarasia.org/asia-events/2019-malaysia-retreat/
Tergar Thai
Tergar ThaiJuly 14
ความขัดแย้งระหว่างผู้คนส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจเจตนาของอีกฝ่ายผิดไป เราทุกคนต่างมีเหตุผลในการทำสิ่งที่เราทำ และพูดในสิ่งที่เราพูด ยิ่งเราประพฤติปฏิบัติตนด้วยความกรุณามากเท่าไหร่ โดยการหยุดสักครู่ แล้วลองดูว่าเจตนาของผู้อื่นนั้นมาจากไหน โอกาสที่เราจะมีส่วนร่วมในความขัดแย้งก็ยิ่งน้อยลง

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “ชีวิตที่เบิกบาน: ไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข”

Most conflicts between people stem from a misunderstanding of one another’s motives. We all have our reasons for doing what we do and saying what we say. The more we allow ourselves to be guided by compassion – to pause for a moment and try to see where another person is coming from – the less likely we are to engage in conflict.

– Mingyur Rinpoche
from the book "The Joy of Living: Unlocking the Secret and Science of Happiness"
Tergar Thai
Tergar ThaiJuly 13
เมื่อประตูแห่งการรับรู้ได้รับการชำระล้าง
ทุกสิ่งจะปรากฏดั่งที่เป็น……

- วิลเลียม เบลก, การแต่งงานของสวรรค์กับนรก
จากหนังสือ ปัญญาญาณอันเบิกบาน ของท่านมิงจูร์ รินโปเช
Tergar Thai
Tergar ThaiJuly 11
ธรรมชาติของพุทธะเป็นคำที่ใช้เรียกคุณลักษณะทั้งสาม คือ
ปัญญาญาณอันไร้ขอบเขต
ความสามารถอันไม่มีที่สิ้นสุด
ความเมตตากรุณาอันไม่มีประมาณ

- ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ ปัญญาญาณอันเบิกบาน

Rinpoche’s Schedule

<< May 2019 >>
SMTWTFS
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1