Select Page

泰國 最新消息

Tergar Thai
Tergar Thai一月 27
เมื่ออาตมาเริ่มรับรู้ถึงความว่างและความกระจ่างใสของจิตตนเอง ชีวิตของอาตมาก็ยิ่งสมบูรณ์และสดใสขึ้นในแบบที่ไม่สามารถจินตนาการถึงได้ เมื่ออาตมาสละความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะเป็น อาตมาก็มีอิสระในการตอบสนองต่อประสบการณ์อย่างที่มันเป็น และแน่นอนว่าอย่างที่อาตมาเป็น ณ ที่นั่นในตอนนั้น

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “ชีวิตที่เบิกบาน: ไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข”

When I began to recognize the emptiness and clarity of my own mind, my life became richer and more vivid in ways I never could have imagined. Once I shed my ideas about how things should be, I became free to respond to my experience exactly as it was and exactly as I was, right there, right then.

– Mingyur Rinpoche
from the book "The Joy of Living: Unlocking the Secret and Science of Happiness"
Tergar Thai
Tergar Thai一月 25
เช่นเดียวกับความว่าง ธรรมชาติที่แท้จริงของความกระจ่างใสนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะนิยามออกมาได้อย่างสมบูรณ์โดยปราศจากการเปลี่ยนเป็นแนวคิดบางประเภทที่คุณสามารถดึงมันออกมาจากชุดความคิดที่มีได้ โอเค ฉันเข้าใจแล้ว ความคิดของฉันกระจ่าง แล้วยังไงต่อนะ? คุณต้องพบกับความกระจ่างใสในรูปแบบอันบริสุทธิ์ก่อน และเมื่อคุณมีประสบการณ์กับมันแล้ว ก็จะไม่มี "แล้วไงต่อนะ?" คุณจะเข้าใจเอง

~ ท่านมิงจูร์ รินโปเช

Like emptiness, the true nature of clarity is impossible to define completely without turning it into some sort of concept that you can tuck away in a mental pocket, thinking. Okay, I get it, my mind is clear, now what? Clarity in its pure form has to be experienced. And when you experience it, there’s no “Now what?” You just get it.

~ Mingyur Rinpoche
Tergar Thai
Tergar Thai一月 23
สำคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้าใจว่า อะไรสร้างสังสารวัฏ หรือเรียกอีกอย่างว่าอาณาจักรแห่งความสับสนขึ้นมา สังสารวัฏไม่ได้เกิดจากสถานการณ์ภายนอก ไม่ได้ผูกติดกับวัตถุเฉพาะใดๆ ในโลกรอบตัวเรา สิ่งที่สร้างสังสารวัฏขึ้นมาก็คือวิธีการที่จิตใจยึดติดกับการรับรู้ความเป็นจริงแบบผิดๆ จนเป็นนิสัย

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช

จากหนังสือ "เปลี่ยนความสับสนไปสู่ความกระจ่างใส: แนวทางการปฏิบัติพื้นฐานของพุทธทิเบต

It's very important to understand what creates samsara, also called the realm of confusion. Samsara does not arise from external circumstances. It's not tied to any particular object in the world around us. What creates samsara is how the mind habitually clings to its misperceptions of reality.

– Mingyur Rinpoche

from the book "Turning Confusion into Clarity: A Guide to the Foundation Practices of Tibetan Buddhism"
Tergar Thai
Tergar Thai一月 22
ในวิดีโอนี้ ท่านมิงจูร์ รินโปเชแสดงให้เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องช่วยในการภาวนาได้ ยกตัวอย่างการใช้ลมหายใจ ท่านสอนถึงวิธีที่เราสามารถเสริมสร้างสติรู้ตัว โดยกลับมาที่เครื่องช่วยของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่า เป็นเวลาสั้นๆ หลายครั้งตลอดทั้งวัน

วิดีโอนี้ประกอบด้วยคำบรรยาย 16 ภาษา กรุณาคลิกที่ปุ่ม CC เพื่อเลือกภาษาที่ท่านต้องการ
https://learning.tergar.org/course_library/mingyur-rinpoches-monthly-teachings/mt-march-2019-anything-as-support/

In this video, Mingyur Rinpoche shows how anything can be used as a support for meditation. Using the breath as an example, he teaches how we can strengthen awareness by coming back to our support again and again, for short times, many times throughout the day.

This video includes subtitles in 16 languages. You can click the CC button in this video to choose your own language.
https://learning.tergar.org/course_library/mingyur-rinpoches-monthly-teachings/mt-march-2019-anything-as-support/
Tergar Thai
Tergar Thai一月 21
เราคิดว่าเรากำลังมีความเพียรด้วยการนั่งภาวนารวดเดียวเป็นเวลาหลายชั่วโมง แต่ความเพียรที่แท้ไม่ได้หมายถึงการมุ่งเน้นให้ตัวเองทำจนเกินขีดจำกัดตามธรรมชาติ แต่มันหมายถึงการพยายามทำให้ดีที่สุดแทนที่จะมุ่งเน้นไปยังผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณกำลังพยายามบรรลุ มันคือการหาพื้นที่ตรงกลางสบายๆ ระหว่างการผ่อนคลายกับการกระตุ้นที่มากจนเกินไป

~ ท่านมิงจูร์ รินโปเช

We think we’re being diligent by sitting down to meditate for hours at a stretch. But real diligence doesn’t mean focusing yourself beyond your natural limits; it means simply trying to do your best, rather than focusing on the result of what you’re trying to accomplish. It means finding a comfortable middle ground between being too relaxed and too wound up.

~ Mingyur Rinpoche

仁波切行事曆

<< 一月 2020 >>
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1