Select Page

泰國 最新消息

Tergar Thai
Tergar Thai六月 5
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคชุดของขวัญแห่งความเมตตา
ในเดือนซากา ดาวา สำหรับพระสงฆ์ในวัดเซอร์พู วัดเนนัง และศิษย์ที่ขาดโอกาสในทิเบต ด้วยการสนับสนุนของครูบาอาจารย์ในสายการปฏิบัติณิงมาและกาจู

กุศลกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของความเมตตาและความกรุณานี้ จำต้องอาศัยการพึ่งพากันและการอบรมบ่มเพาะให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการทำกุศลกรรมใดๆ ในเดือนวิสาขบูชาตามปฏิทินทิเบตนี้ ผลแห่งการทำกุศลนั้นจะเพิ่มพูนขึ้นหลายเท่า

ขอให้การกระทำอันเป็นกุศลของพวกเราเชื่อมโยงถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย และมีส่วนแบ่งปันกรรมดีให้แก่กันบนหนทางธรรมนี้

ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2563

Saga Dawa month
Unattached and unconditional love
Sangha care donation program

This positive deed based on love and compassion would need continuous interdependence and cultivation to complete.

May this good deed of ours connect with all sentient beings and share good karma with each other on this Dharma path.

Donation Period: From now till 31 August, 2020

แบบฟอร์มการบริจาค / e-form
http://donation.tergarasia.org/nj/

ข้อมูลภาษาอังกฤษ / English info
http://www.tergarasia.org/nying-jay-donation/
Tergar Thai
Tergar Thai六月 4
การภาวนาเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่จะตระหนักถึงความดีงามพื้นฐานของเราในปัจจุบันขณะโดยตรงอย่างฉับพลัน จากนั้นก็เป็นการบำรุงหล่อเลี้ยงการรับรู้นี้ไว้ จนกว่ามันจะซึมซาบเข้าไปสู่แก่นแท้ในการดำรงอยู่ของเรา

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช

Meditation is about learning to recognize our basic goodness in the immediacy of the present moment, and then nurturing this recognition until it seeps into the very core of our being

– Mingyur Rinpoche
Tergar Thai
Tergar Thai六月 3
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ธรรมชาติของจิต หรือธรรมชาติของปรากฏการณ์ทั้งปวงคือความว่าง พระองค์ไม่ได้หมายความว่า ธรรมชาตินั้นว่างเปล่าเหมือนสุญญากาศ พระองค์ตรัสว่า มันเป็นความว่าง ซึ่งในภาษาทิเบตประกอบไปด้วยคำสองคำ ตงป้า-ณี่ คำว่า ตงป้า หมายถึง "ว่าง" แต่ในแง่ของสิ่งที่อยู่เหนือความสามารถที่เราจะรับรู้ด้วยสัมผัส และความสามารถที่จะนึกคิด จึงน่าจะแปลว่า "ไม่อาจเข้าใจได้" หรือ "ไม่อาจตั้งชื่อได้" ส่วนคำว่า "ณี่" ก็ไม่ได้มีความหมายเฉพาะเจาะจงในภาษาพูดประจำวันของทิเบต แต่เมื่อผสมกับคำอื่น มันจะสื่อความหมายถึง "ความเป็นไปได้" ในแง่ที่ว่า อะไรก็ผุดขึ้นได้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เมื่อชาวพุทธพูดถึงความว่าง เราจึงไม่ได้หมายถึงความไม่มีอะไรเลย แต่หมายถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดสำหรับทุกสิ่งที่จะปรากฏขึ้น เปลี่ยนแปลง และสูญสลายไป

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “ชีวิตที่เบิกบาน: ไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข”

While the Buddha did teach that the nature of the mind—in fact, the nature of all phenomena—is emptiness, he didn't mean that their nature was truly EMPTY, like a vacuum. He said it was emptiNESS, which in the Tibetan language is made up of two words: tongpa-nyi. The word tongpa means "empty," but only in the sense of something beyond our ability to perceive with our senses and our capacity to conceptualize. Maybe a better translation would be "inconceivable" or "unnamable." The word nyi, meanwhile, doesn't have any particular meaning in everyday Tibetan conversation. But when added to another word it conveys a sense of "possibility"—a sense that anything can arise, anything can happen. So when Buddhists talk about emptiness, we don't mean nothingness, but rather an unlimited potential for anything to appear, change, or disappear.

– Mingyur Rinpoche
from the book "The Joy of Living: Unlocking the Secret and Science of Happiness"
Tergar Thai
Tergar Thai六月 2
ประกาศสำคัญจากเทอร์การ์ เอเชีย เรื่องตารางการสอนในเอเชียปี 2563 ของท่านมิงจูร์ รินโปเช

เรียนกัลยาณมิตรทางธรรมของเทอร์การ์ เอเชีย

ในขณะที่การแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก เทอร์การ์ เอเชียได้ติดตามรายงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระดับโลกเกี่ยวกับโรคระบาดนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อความปลอดภัยของท่านมิงจูร์ รินโปเชและนักเรียนของเรา เราได้ตัดสินใจยกเลิกงานอบรมภาวนาของเทอร์การ์ เอเชียที่กำหนดไว้แล้วในประเทศไทย เนื่องจากท่านรินโปเชไม่สามารถเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2563 นี้ได้

แต่เนื่องจากสติรู้ตัวอยู่กับเราตลอดเวลา และการภาวนาและศึกษาพุทธธรรมก็อยู่กับเราเสมอ เทอร์การ์ เอเชียจะอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการปฏิบัติของคุณ ทีมจัดโปรแกรมของเทอร์การ์ เอเชีย ได้ขอคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับท่านรินโปเช และกำลังวางแผนรวบรวมชุดคำสอนออนไลน์ของท่านรินโปเชในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2563 นี้ คำสอนจะรวมถึงงานอบรมภาวนาออนไลน์และการเสวนาธรรมหลายครั้ง รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมจะมีการเผยแพร่ก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ โปรดรอการประกาศบนเฟซบุ๊กเทอร์การ์ เอเชีย และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ

ด้วยความปรารถนาดี
เทอร์การ์ เอเชีย

An important announcement from Tergar Asia regarding Mingyur Rinpoche’s 2020 Asia Teaching Tour

Dear Dharma Friends of Tergar Asia,

Whilst the spread of the COVID-19 virus remains a major public health concern globally, Tergar Asia has been following up on reports from global health experts on the pandemic. Based on the current situation and in order to ensure the safety of Mingyur Rinpoche and our students, we have decided to cancel the scheduled Tergar Asia retreat in Thailand as Rinpoche will not be travelling to other parts of the world for the remaining months of 2020.

Yet, just as awareness is with us all the time and meditation and the study of the Buddhadharma abides with us, Tergar Asia is always here to support your learning and practice. The Tergar Asia Programme Team is now in close consultation with Rinpoche and is planning to organize a series of online teachings by Rinpoche in the fall of 2020. The teachings will include an online retreat and a number of Dharma talks. More details on the programme will be available before the end of July. Please look out for our announcements on the Tergar Asia Facebook and other social media platforms.

With warmest wishes,
Tergar Asia
Tergar Thai
Tergar Thai六月 1
ธรรมเทศนาเรื่อง อุเบกขาในช่วงเวลาอันไม่แน่นอน
โดยท่านมิงจูร์ รินโปเช เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

เสียงแปลภาษาไทย https://bit.ly/3cnwT2R

Equanimity in Uncertain Times
by Mingyur Rinpoche on Sunday Night

English Live Teaching https://youtu.be/tK1m2fRbRp0

仁波切行事曆

<< 六月 2020 >>
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4